谢谢中国人

Ik zal het weer moeten vertalen zeker? Maar eerst moet ik jullie vertellen dat elke crisis kansen biedt. Mensen die nog aarzelen om hun sluimerende ideeën om te zetten naar de praktijk kunnen er maar een voorbeeld aan nemen. Maar niet te veel in één keer want de FOD-economie moet kunnen volgen.

Een pientere jong gepensioneerde had tijdens zijn omzwervingen, overdag want ’s nachts doet een krasse ouderling dodo, gemerkt dat er heel wat mondmaskers te rapen waren, voor de Hollandse lezer mondkapjes. Mensen die voorbijrijden gooien de volgens hen opgebruikte maskers uit het raam.  Dit kan nog op bepaalde plaatsen omdat er voorlopig nog niet overal bewakingscamera’s zijn geïnstalleerd, voorlopig…

Onze nieuwe ondernemer had al snel in de smiezen dat vele van deze kapjes eigenlijk nog best toonbaar waren, bruikbaar dat kon hij niet direct vaststellen, tenslotte weet zo een vieze rus zich goed te verstoppen. Wat aarzelend begon als een ecologische eenmansactie werd al snel een stevige bijverdienste. Eenmaal thuis ging hij even met het stoomstrijkijzer over de meegebrachte buit en geloof me: geen mens die nog kon merken dat ze eigenlijk al gebruikt waren. Ze oogden mooi, de overbodige plooien gladgestreken en fris blauw, niet het vergrijsde kleurtje van de Amerikaanse democraten. Waar een nieuw maskertje al snel 50 eurocent kost, vraagt hij maar 30.

Een kleine meertalige internetsite verder stroomt het geld binnen. Waar we begin dit jaar dienden te wachten op de Chinese welwillendheid om maskers te leveren, nadat er wat miljoenen in de fik werden gestoken, is het nu de omgekeerde wereld. De Chinezen staan te dringen aan de voordeur van onze krasse gat-in-de-markt-vinder. De containers zorgen hier voor bijkomende verkeershinder in de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO), de verkeerslichten beneden kunnen amper volgen, bijkomend personeel is gewenst.

Eén zaak heeft de pientere jonge risicopatiënt en baas van deze startup moeten afspreken met de naburige Vrijstaat. Normaal komen ze minstens tweemaal per week de avenue en bijhorende fietspaden borstelen die toegang verlenen tot de Onafhankelijke. Dankzij wat pinten wachten ze nu geduldig tot alle mondmaskers zijn verzameld.

Ah ja dat Chinees in de titel: Dank u Chinezen!

Belleman