01/05

Op zijn één mei toespraak zette onze Doorluchtige Voorzitter van de Onafhankelijke Republiek (ORO) eventjes alles op een rij. Geen valse beloftes maar soms toch op het randje wishful thinking…

Ik geef ze voor wat ze waard zijn. Jullie (die 2 trouwe lezers) moeten wel beseffen dat we hier geen “verkiezingenitis” hebben, hoogstens wat last van pollen (niet van de poll).

  1. Voor de enige nieuwgeborene, welkom trouwens, binnen onze Republiek komt er een crèche met twee begeleidsters, de twee nichtjes van de Voorzitter.
  2. De twee gepensioneerden van ORO krijgen, als het budget het toelaat, 500 euro per maand opslag wegens bewezen diensten en hun bijdrage aan het sociale leven van ORO met hun maandelijkse bingoavond.
  3. De huidige verantwoordelijke voor onderwijs wordt bedankt en mag gaan paardrijden. In zijn plaats komt een jonge dame die haar opleiding netjes klaarde binnen de daartoe voorziene termijn.
  4. De subsidie voor elektrische wagens wordt afgeschaft. Wie zich dergelijk vehikel kan permitteren heeft geen toelage nodig van de gemeenschap, er zijn andere noden. Het laken van de lokale biljartclub dient trouwens dringend vernieuwd.
  5. Het RVT “Avondrust” zal zijn prijzen verlagen met 20 procent.  Deze maatregel verdient nog overleg daar dit RVT zich buiten onze grenzen bevindt.
  6. Het rode verkeerslicht aan de toegangsweg naar de naburige Vrijstaat zal voortaan 20 seconden (!) langer groen blijven voor het verkeer komende van de Republiek.
  7. Wie meer dan 1 miljoen euro heeft, betaalt voortaan 10 % extra belastingen. Deze taks wordt integraal gebruikt voor het eetfestijn van onze harmonie “Kunst na Arbeid”.
  8. De partijdotaties binnen ORO worden gehalveerd. Daar wij binnen onze Onafhankelijke niet een echte partij hebben maar een eenheidslijst, zal dit ophefmakende voorstel overgemaakt worden aan de bevoegde instanties van het ons omringende Koninkrijk.

Na deze toespraak brak er een oorverdovend applaus uit. Sommige inwoners dienden zelfs met vlugzout bij bewustzijn gebracht wegens te groot enthousiasme.

Angèle, onze First Lady, deelde naar jaarlijkse gewoonte het bosje “meiklokjes” uit aan de 48 aanwezigen.

Zomaar! Gratis!

Belleman