14-18

Ik heb getwijfeld aan deze cijfers boven dit stukje omdat wat volgt eigenlijk pietluttig is vergeleken met de toestand die we in die periode beleefden. Ook in deze oorlogszuchtige periode met ziekelijke psychopaten die onschuldige burgers en kinderen doden valt er weinig te lachen, dat is zeker ook niet mijn bedoeling.

De data hierboven suggereren wel de loopgraventoestand uit die periode in de Westhoek. We beginnen hier in de Essenestraat stilaan te begrijpen wat een hinder loopgraven meebrengen. Gelukkig is het hier nog geen vier jaar! Maar wel gaan we vandaag de vijfde week in, door de nutswerken in opdracht van Fluvius en uitgevoerd door de firma Tasöz, dat we ons in de steek gelaten voelen.

Niet door de schepen van Openbare Werken Borremans die regelmatig langskomt om de aannemer te spreken maar zelf machteloos staat, maar op de eerste plaats door Fluvius die werkelijk geen opvolging doet van deze ingrijpende werken.

Ik sprak de aannemer ook al persoonlijk samen met de schepen. Hij is innemend maar vindt intussen wel niet het nodige volk om de sleuven in oorspronkelijke staat te herstellen. Veertien dagen geleden ging het al afgewerkt zijn. We krijgen hier op Overnelle stilaan de indruk dat deze klus daar iedereen wat boven het hoofd aan het groeien is.

In Essene is van het hetzelfde laken een broek. Daar zijn bepaalde voet- en fietspaden al meer dan twee maanden niet afgewerkt. Ze hebben te maken met brave mensen want tot hiertoe heb ik nog maar weinig gemor gehoord van het volk?

Maar Hier op de Essenestraat zijn we het grondig beu! We vragen, neen we eisen een dringend herstel in de oorspronkelijke toestand en niet binnen twee maanden. Hopelijk pikt dit iemand op want bij Fluvius geraak je als gewone sterveling niet binnen. Openbare dienstverlening: mon oeil!

Johan Van Gestel, Belleman