Aangespoeld

Het woord dat men gebruikt voor West-Vlamingen die hun provincie verlaten en ergens anders de wereld gaan verblijden met hun zo gekende eigenheid.

Gisteren ging het op TV niet over dergelijke “aangespoelde”. Deze kregen een mediagenieke opvang. Er was geen plaats in de eerste opvangplek, dus kregen ze een tweede kans in een ander asiel waar meteen het nodige eten werd voorgezet.

Wat een zorg en bekommernis van al de mensen die instonden voor hun opvang! Menig hart zal wat sneller geklopt hebben bij het zien van deze menslievendheid, zo mooi in beeld gebracht!

Tussen haakjes: het ging om twee zeehondjes, je had toch niet gedacht dat het om aangespoelde mensen ging?

Belleman

Correctie; een aangespoelde is volgens Eric die het kan weten, iemand, niet uit West-Vlaanderen, die zich komt vestigen aan 't zeetje... sorry voor deze fout. Belleman.