Aarsgas en schoolgerief

Ik dacht het niet te vermelden dit weekend want iedereen zit toch op Rock Ternat, maar kom misschien zijn er toch nog twee geïnteresseerde abonnees.

We hebben problemen in de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) maar zoals steeds is er de Doorluchtige Voorzitter die de oplossing aanbrengt. Niet zoals de premier van het naburige koninkrijk die de mensen voor tien jaar bang maakt.

Deze morgen staan de werklaarzen van pachter Petrus voor het bordes van onze President. Hij is de enige met een bordes zoals jullie nog niet wisten. De “botten” zijn makkelijk te herkennen aan de geur en de kakedoezesporen van de koeien. Voor de stadsmensen onder jullie; dat zijn grote dieren met een uier en ze leggen vlaaien, neen geen eieren dat zijn kippen.

Petrus is de leverancier van het aarsgas. De talrijke winden van zijn vier (!) dieren zorgen voor onze bevoorrading. Hij had ergens gehoord dat het gas in het buitenland zo duur is geworden en vraagt nu ook 2 % opslag voor zijn leveringen. Hij zou het geld gebruiken om voeder te kopen want door de bruine weiden leveren de koeien minder melk.

Onze Lichtgevende Roerganger kijkt boos van onder zijn borstelwenkbrauwen dit voorspelt meestal onweer. “Petrus, weet jij hoeveel wij je betaald hebben voor je hangar voor de vaccinatiecampagne? 200 ORO’s per maand gedurende acht maanden. Met dat geld kan je voldoende eten kopen zodat je het aarsgas aan dezelfde prijs kunt leveren? De mensen hebben het al zo moeilijk, na hun vliegtuigreizen en restaurantbezoeken ga je ze toch niet opzadelen met zo een prijsstijging?”

Pachter Petrus begrijpt meteen dat aandringen geen zin heeft en verdwijnt wijselijk uit het zicht van onze Voorzitter. First Lady Angèle heeft ondertussen de meeste stront van zijn laarzen gedaan zodat hij toch enigszins proper vertrekt.

“Ah ja Belleman, ik heb deze morgen klachten gehad van Evaristje over de kostprijs van zijn schoolboeken. Kan jij een groepsaankoop organiseren zodat we een betere prijs kunnen bedingen? Tenslotte is zo een pakket voor één leerling toch al de moeite waard?”

Kunnen jullie zich indenken wat we zouden doen zonder onze grote Roerganger?

Belleman