Alea nondum iacta est * potlood niet nat maken

 In tegenstelling tot het (her)verkiezen van onze Doorluchtige Voorzitter van de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) met unaniem handgeklap, staan er in 2024 bij lokale en provinciale verkiezingen toch wel wat veranderingen geprogrammeerd.

 

Voor wie niet het geluk heeft in onze Onafhankelijke te resideren, zet Belleman ze even op een rijtje. De bron is VRT NWS. Een goed geïnformeerde burger is er immers drie waard en het zal zeker het gedrag van de huidige lijsten en partijen bepalen de komende maanden. Ook in Ternat.

 

“U zal bij de komende gemeenteraads- en provincieverkiezingen niet meer verplicht zijn om naar de stembus te komen. "Politici zullen de burger eerst moeten overtuigen waarom stemmen belangrijk is en pas daarna uitleggen op wie men het best stemt.  Burgers gaan in de toekomst stemmen omdat ze het belangrijk vinden en niet omdat ze verplicht worden." Aldus initiatiefnemer Bart Somers (Open VLD)

Ook de manier waarop de burgemeester wordt aangeduid, verandert. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie, wordt vanaf 2024 automatisch burgemeester. Bovendien heeft de lijsttrekker van de grootste lijst vanaf de volgende verkiezingen veertien dagen lang een exclusief initiatiefrecht om een coalitie te vormen. De regering wil op die manier de partijpolitieke afspraken achter de schermen, waarbij bedisseld wordt wie burgemeester wordt of waarbij partijen met een voorakkoord de grootste lijst buitenspel zetten, aan banden leggen.

Daarnaast verdwijnt ook de invloed van de lijststem. Nu is het zo dat kandidaten met weinig voorkeurstemmen toch verkozen geraken, omdat ze een goede plaats op de lijst hadden. Dat gaat dan soms ten koste van kandidaten die op een lagere plaats stonden, maar wel meer stemmen haalden. Vanaf 2024 zullen alleen nog de voorkeurstemmen bepalend zijn.

Ook zal het niet meer mogelijk zijn om volmachten te ronselen van mensen die niet in staat zijn om te komen stemmen, bijvoorbeeld in woonzorgcentra. Een volmacht geven op basis van een attest - zoals een doktersbriefje - blijft mogelijk, maar de regering schrapt de verklaring op eer.

Tot slot gebeurt de installatie van de nieuwe gemeenteraad vanaf 2024 in december in plaats van in januari en voert de Vlaamse regering de constructieve motie van wantrouwen in op lokaal niveau. Dat laatste moet situaties van onbestuurbaarheid helpen oplossen, al zal ze niet ingediend kunnen worden in het eerste en het laatste jaar van de legislatuur.”

 

Belleman

*De teerling is nog niet geworpen naar de gekende uitspraak van Julius Caesar (alea iacta est) als hij besluit de Rubicon over te steken en met zijn legioenen Rome binnen te trekken na de verovering van onze contreien.