Alles kan beter (en morgen is het weer maandag)

Een persbericht van High Five, de beweging achter de politieke lijst Voor Ternat.

De inspiratie die we kennen staat er weer volop centraal. Blijkbaar hebben een paar politieke uitvoerders van deze inspiratie (schepenen, gemeenteraadsleden) moeite met de vertaling ervan naar de politieke werkelijkheid van Ternat. Is het onervarenheid (geen schande) of sluwheid/politieke behendigheid van de partner? Ik hoop het eerste.

Had men het spel gespeeld volgens de eigen inspiratie zou de ganse hetze rond de gemeenteschool er niet geweest zijn. Het kon een mooi moment geweest om hun voorgestelde burgerdemocratie en -participatie in de praktijk om te zetten. Het heeft nu niet mogen zijn. Ik stel me de vraag: wie houdt binnen High Five / Voor Ternat uiteindelijk het kompas vast?

Ik geef het persbericht integraal zodat jullie kunnen volgen.

Belleman

Persbericht 19.06.20
Burgerinitiatief High Five

‘Luisteren naar de burger is cruciaal’

In het dossier rond basisschool De Kiem is opnieuw gebleken dat het cruciaal is om in ingrijpende dossiers goed naar burgers te luisteren. High Five hoopt de terechte verontwaardiging van burgers nu te kunnen ombuigen naar een echt overlegmodel.

High Five staat voor transparantie, inspraak en participatie. Het dossier rond basisschool De Kiem leent zich bij uitstek tot zo een participatief traject met de scholen, leerkrachten en ouders. Het burgerinitiatief High Five is dan ook verontwaardigd over hoe er in dit dossier gehandeld is.

Kans voor de toekomst
Intussen is het dossier van de agenda van de gemeenteraad gehaald. Dat opent mogelijkheden om vanaf nu rond de toekomst van de Ternatse scholen een andere weg te bewandelen.

High Five ziet in deze crisis een kans om een manier van werken uit te denken die we voortaan kunnen gebruiken in alle ingrijpende dossiers. Bij de opmaak van het Masterplan voor de Ternatse scholen wil High Five de gemeente alvast ondersteunen bij het organiseren van de participatie.