Alles rustig aan het Ternats front?

Buiten het feit dat de gemeente wat op zijn kop staat door noodzakelijke wegeniswerken en doorgaand verkeer, lijkt alles rustig aan het Ternatse front.

Is dit zo of slechts schijn?

We beleven rare tijden, zoveel is zeker.  Mensen hebben andere besognes dan wat gekissebis op lokaal niveau. De grotere (wereld)problemen verdringen de lokale interesses, mensen lijken niet betrokken bij wat er allemaal gebeurt in hun directe omgeving. Behalve als ze moeten omrijden of stilstaan op weg naar de lokale winkel dan hoor je ze wel…

Intussen wordt er in de coulissen van het lokale bestuur beslist, niet alleen over asfalteringswerken of doven van straatverlichting.

Belangen worden nog steeds verdedigd. Of deze steeds gelijk vallen met het algemeen belang laten we beleefd in het midden. Het gebrek aan transparantie en het (voorlopig?) zwijgen van bestuursleden zijn opvallend. Het is een logische reflex: gebrek aan informatie maakt een mens argwanend. Ik ken nochtans Ternatse lijsten die van transparant bestuur en burgerparticipatie hoofdpunten maakten bij het verkiezingsprogramma.

Een gouden regel van sterke communicatie: men is open, zeker als men verondersteld wordt het algemeen belang te behartigen.

Openheid betekent niet dat men naïef al zijn kaarten op de speelmat gooit maar wel informeert, desnoods met mondjesmaat.  Zonder de waarheid geweld aan te doen want wie daarop betrapt wordt krijgt de rekening. Politiek vertrouwen verkrijg je in de mate dat je de medebestuurders en participanten, in deze de burgers, vertrouwt. Wie vertrouwen geeft wordt vertrouwd is het eenvoudige maar niet altijd makkelijk toepasbare adagio. Loopgravenpolitiek zorgt niet voor de belanghebbende burger.

We vermoeden dat al vuren worden opgestookt om de nodige ijzers in te leggen want 2024 nadert in looppas. Een goede startpositie voorzie je best tijdig want ze zal het resultaat bepalen.

Het kan de komende maanden alleen maar boeiender worden in Ternat, de hangende dossiers lenen er zich toe.

Belleman