Alles uit, behalve het licht!

Niet zo in Ternat, daar gaat het licht eerst uit en dan pas de rest… Gelukkig met deze temperaturen van Polar Vortex! Wijlen Armand Pien zou zeggen de fout van de straalstroom.

In Ternat wilde men beslissen over een masterplan voor het beheer van de openbare verlichting. Het zou gaan om de vervanging van oude armaturen en dimmen en doven van de lichten. Dimmen is blijkbaar technisch onmogelijk, doven kan. Schepen Jef Borremans (LVB/?) voorziet een 130.000 euro per jaar om de nodige aanpassingen te doen en zo uiteindelijk minder te gaan verbruiken. Sven De Paepe (N-VA) vond geen masterplan terug in het dossier en vroeg om het punt te verdagen tot er een duidelijker beeld was. Dit werd gevolgd door de raad. Wel keurde de raad al de installatie goed van Ledverlichting in de Essenestraat, Kleemstraat-Egaartbaan en de Langestraat.

Schepen Guido Van Cauwelaert (Spa-Groen) liet zijn voorstel over het doven van de openbare verlichting aansluiten bij deze discussie. De motivatie voor zijn voorstel vinden jullie hieronder. Ook dit voorstel wordt ingepast het grotere masterplan maar de raad leek dit niet ongenegen.

De nachtelijke lichtpollutie is schadelijk voor mens, dier en milieu en het is bewezen dat de nachtelijke verlichting de veiligheid niet verbetert.

Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door gebruik van kunstlicht. Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden. Het overvloedig verlichten van allerhande plaatsen veroorzaakt ecologische schade. Nachtverlichting, zoals verlichting van straten, gebouwen en objecten kan het biologische dag- en nachtritme van mensen en dieren verstoren. Planten worden beïnvloed in hun groeiwijze.

De productie van de elektriciteit die hiervoor nodig is, is de bron van een aanzienlijke uitstoot CO2, die mee de klimaatopwarming veroorzaakt. In het kader van haar klimaat-actieplan wenst de gemeente Ternat deze CO2-uitstoot te verminderen, aldus schepen Van Cauwelaert.

Energiedistributeur Eandis berekende dat het doven van de lichten tussen 23 en 5 uur een vermindering van de CO2-uitstoot met 127 ton tot gevolg zou hebben en een financiële besparing van 93.582 € betekent.

Aangezien de laatste trein in de stations van Ternat en Essene-Lombeek omstreeks halftwaalf is en de meeste socioculturele evenementen dan ook reeds geëindigd zijn lijkt het redelijk om de openbare verlichting te doven tussen 0 en 5 uur, zonder dat daardoor het comfort van de inwoners verminderd wordt. De besparing blijft dan nog steeds meer dan 100 ton CO2 en een 80.000 €. Beperkt men het doven tot zondag tot vrijdagmorgen dan is de besparing nog zo'n 75.000 ton CO2 en een kleine 60.000 € per jaar.

Zoals hogerop gezegd, dient dit punt nog goedgekeurd binnen het grotere plan.

Belleman