Asbestverwijdering stilgelegd

Blijkbaar zijn alle aannemers nog niet zo goed op de hoogte van de wetgeving omtrent asbest. Zo kreeg milieutoezichthouder Thiebaut Jurgen vandaag een melding van renovatiewerken met asbest.

Werknemers waren in de Chrysantenlaan asbestleien (dakpannen) aan het verwijderen. Wettelijk gezien geen enkel probleem aangezien dit onder kleine handelingen valt, maar de werknemers gooiden de leien van boven op het dak naar beneden op de grond. Resultaat was dat de asbestleien in stukjes braken waardoor een acuut probleem met de gezondheid werd vastgesteld.

De wet stelt dat de leien voorzichtig van het dak moeten worden gehaald, zonder te worden gebroken om dan voorzichtig in een container te worden gedeponeerd. In deze container moet een groot wit zeil liggen waar bij het einde van de werken de container met het wit zeil kan gesloten worden.

De werknemers (een firma uit Brussel) zelf hadden geen beschermingskledij of P3 maskers aan om zichzelf te beschermen tegen asbest.

De milieutoezichthouder wees hem op de gevaren en de werken werden onmiddellijk stilgelegd tot dat ze voldeden aan de wettelijke bepalingen.

Asbest is kankerverwekkend waarbij de microscopische deeltjes zich vastzetten op de longen.

Het is niet de eerste keer dat milieutoezichthouder Thiebaut dergelijke werken dient stil te leggen. Deze wijk is een oudere wijk met oudere daken die dringend aan vervanging toe zijn. De gemeente zal waakzaam blijven om dergelijke onverantwoorde praktijken te stoppen.