Audit Ternat

Maandag komt de gemeenteraad in geheime of besloten zitting samen om de resultaten te bespreken van de forensische audit die Vlaanderen uitvoerde als gevolg van klachten over belangenvermenging en onregelmatigheden in dossiers van o.a. personeel en ruimtelijke ordening. Daarbij komt ook de positie van politici onder druk.

Bron Editiepajot vandaag