Back in town!

Bovenstaande titel zou zo maar kunnen gepikt zijn uit een goede spaghettiwestern maar neen het is deze keer van toepassing op onze Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO). Die ene trouwe lezer weet ons liggen in gegeerd gebied met grote weides gevuld met paarden, koeien hebben we afgevoerd. Behalve die vier van pachter Petrus die voor het nodige aarsgas zorgen…

Neen het gaat over ons Danira die terug is.

Niet die van de buitenlandse media en slimste mens van Devenderp, maar de favoriete boksbal (voor het mietoe tijdperk) van onze Doorluchtige Voorzitter. Sinds ze niet meer naar de bestuursvergaderingen van onze Onafhankelijke komt, blijft onze favoriete apotheker zitten met zijn voorraad Dafalgan. De doorslaande argumenten van onze grote Roerganger blijven immers ongebruikt.

Nu echter was ze terug en hoe! Meteen wou ze een referendum organiseren bij de ganse bevolking (48!) om hun mening te kennen over een mogelijke aansluiting, een mooi woord voor fusie, met de naburige Vrijstaat. Onze President verslikte zich in zijn ochtendlijke ouwe klare die hij stiekem drinkt bij zijn koffie. Zijn grote knevel zat voor één keer in de weg.

Een fusie! En dan nog met de Vrijstaat, welke paddenstoelen had dat mens nu weer tot zich genomen! Is ze werkelijk klaar om afgevoerd te worden? Zij beseft niet dat we nu alle voordelen hebben van de nabijheid van de Vrijstaat zoals rode lichten, treinverkeer (als het rijdt), leverancier van gebakjes, zwembad, raad voor ouderen met gratis appel en koffie, recyclagepark (weliswaar minder open), plastieken voetbalvelden en scheetpark. Stel je voor, na een fusie zouden we hier allemaal mee moeten voor betalen! Alleen al de bijdrage aan de politie, de pompiers en de vier (!) kerkfabrieken zou onze Republiek naar het bankroet leiden. Niets daarvan we blijven op onszelf propageerde onze Opperziener.

Wie Danira kent weet dat de blaadjes voor de volksconsultatie al gedrukt zijn. In welke schuif ze zullen belanden moet onze Voorzitter nog eens vragen aan zijn Angèle die niet direct de beste vriendin is van de gebruikelijke onruststoker. Misschien is er nog plaats in de lade waar alle vorige grote volksraadplegingen stof vergaren en waar tenslotte ook niets mee gebeurde.

Openheid en participatie verkondingen staat goed in tijden van verkiezingen, maar kan je toch niet in de praktijk brengen? Geef toe…?

 

Belleman