Begrijpend lezen, een eindterm

Dipsaus: sausje waar je depri van wordt

Gasbarbecue: fornuis voor wie contact houdt met Poetin

Eindtermen: grondwettelijke toets, niet geschikt voor politici

Jaagpad: tijdens elk jachtseizoen kunnen er doden vallen

Column: kortschrift dat de krant vult, soms heerlijk, vaak overbodig

Aanvliegroutes: kerosinelijnen, behalve boven Brussel

Heraanplantverplichting: een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van een groen koopparkje, in bepaalde gemeenten dient dit niet opgevolgd

Slimme verkeerslichten: lichten die ook de lichten bedienen aan de overwegen over steenwegen

Fluisterasfalt; wegbedekking die enkel gebruikt wordt in natuurgebieden

Zomerbar: enkel succes bij niet barre zomer, oplossing voor oude paletten

Facebookpagina: doodt de tijd van werkloze gepensioneerden

 

Belleman