Belangrijk verslag

29 augustus buigt de gemeenteraadscommissie zich over de audit die Ternat liet uitvoeren naar aanleiding van het missen van een aantal belangrijke sommen/taksen die kunnen geheven op Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP). Deze sommen dienen wel tijdig ingekohierd door de belastingdiensten wat niet gebeurde omdat Ternat deze vergat aan te geven. Zo werd heel wat geld gemist, de belangrijkste som bedroeg zomaar eventjes 750.000 euro in het dossier van Klein Reucken of de regularisatie van de site Demarie in centrum Ternat.

 

Wie draagt verantwoordelijkheid?

 

Stommiteit jazeker en een dure! Wiens fout, wie zal het zeggen? Misschien de audit?

We moeten jullie wel zeggen dat dit een dossier is van de vorige meerderheid en dat het pas door de attente opvolging van bepaalde nieuwe verantwoordelijken, waartoe ik schepen Desmet reken, dat de wagen aan het bollen ging. Het geld kon men goed gebruiken gezien de povere nalatenschap van het vorige beleid, dus kwam het financiële debacle dubbel aan. 

In dit dossier zitten er zeker ernstige missers van de ambtenarij, wie dit ontkent is blind. Zaak is echter dat deze ambtenarij en zeker het hogere kader onderbemand is waardoor dergelijke blunders meer de kans krijgen. Dit is naar alle zekerheid nu al een van de conclusies van dit auditrapport.

Wie verwacht dat het komt tot pek en veren en namen noemen is er waarschijnlijk aan voor de moeite. Het huidig bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid door ervoor te zorgen dat dergelijke stommiteiten in de toekomst niet meer  zullen kunnen. Laat ons zeggen dat de nieuwe procedure in deze zal moeten waterdicht zijn. Anders zou het liggen mocht het gaan om bewust vergeten te innen maar daar moeten we in deze niet van spreken.

 

Als men trouwens spreekt van verantwoordelijkheid dient men niet enkel ambtenaren te viseren. In deze ganse zaak blijft er immers onomstootbaar de politieke verantwoordelijkheid van het vorige bestuur. De leidinggevende politicus moet immers toezien dat dergelijke belangrijke procedures correct lopen, hij of zij blijft op het einde van de rit aansprakelijk voor wat er gebeurt binnen de muren van het gemeentehuis.

Het belooft een boeiende vergadering te worden die hopelijk gepaste oplossingen biedt voor deze netelige kwestie. De openbaarheid in dit dossier zou kunnen pleiten voor de nieuwe stijl waar de nieuwe meerderheid graag mee uitpakt. Vraag is hoe gaat de oppositie om met dit dossier? Tenslotte zitten er twee oud-schepenen van het vorige bestuur nu aan de andere kant van de tafel maar even goed twee in de huidige meerderheid.

 

Belleman