Beste werkgever

Zoals die ene trouwe lezer inmiddels weet stelt onze Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) ook een massa volk tewerk (6). Recent had onze doorluchtige Voorzitter zo de kans om binnen de enclave mee te doen aan “beste werkgever van het jaar”. De wedstrijd werd gesponsord door de grootste stoeterij van ons grondgebied. De eerste prijs was nogal logisch een gratis initiatie paardrijden.

De grote Roerganger had zijn troepen speciaal samengeroepen om hen te motiveren hun uiterste best te doen. Met resultaat want de diensten van ORO kregen effectief deze belangrijke onderscheiding. De andere werkgever pachter Petrus met zijn vier koebeesten was echt ontgoocheld. De koeien zijn hier niet de medewerkers, wel een goedlachs iemand van buiten onze grenzen die werd aangeworven toen Petrus zijn veestapel verdubbelde van twee naar vier.

Het is een ijverige en vriendelijke mens maar de jury schreef in haar rapport dat het taaltje, een mengeling van Duits, Engels, Frans en Devenderps niet te begrijpen was. Communicatie is belangrijk op de werk-/ stalvloer. Er kon dan ook geen verslag worden opgesteld en pachter Petrus kon zijn onderscheiding op zijn ruime buik schrijven.

Onderhoudsman Frank, verantwoordelijk voor de vier verkeersborden en de 50 meter berm, klonk samen met zijn Simonneke, administratief medewerker van onze president, op de onderscheiding.

De twee veiligheidsmensen, die nog kamp Waes volgden, stonden buiten op het bordes om de massa volk buiten te houden. De 48 inwoners waren immers dolenthousiast toen ze dit grote nieuws hoorden en tenslotte was er maar cava voor 8 personen…

De juf die was nog aan het werk met Evaristje en die dronk toch niet. Belleman kreeg ook een half glaasje in de handen gestopt door first lady Angèle. Tenslotte is hij de communicatieman van onze Voorzitter. Beiden zijn niet direct van plan hun belangrijke openbare functie te verlaten.

Ze beseffen dat verloop van personeel, om welke reden ook, geen goede zaak is voor het beheer van een openbare dienst. Er zijn al aanpalende besturen die gevraagd hebben of we geen stageweek willen organiseren zodat ze kunnen zien hoe dat komt dat iedereen hier zo tevreden werkt voor het algemeen belang.

Angèle ging haar rijbroek eens aanpassen want ze vond dat ze wat verdikt was. De laatste rijles was dan ook al 30 jaar geleden. Het zweepje dat lag nog op het nachtkastje…

 

Belleman