Bevoegdheden College van burgemeester en schepenen Ternat

CD&V en Volks :

Michel Vanderhasselt: burgemeester, veiligheid, burgerzaken, personeel, patrimonium, lokale en sociale economie, tewerkstelling, markten, landbouw en dierenwelzijn

Jozef Borremans : openbare werken, senioren en andersvaliden.

Christiane Timmermans-Servranckx :  onderwijs, kinderopvang, huis van het kind, kerkfabrieken, feestelijkheden, kermissen en begraafplaatsen.

Gunter Desmet: omgeving (ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu), woonbeleid, duurzame ontwikkeling, Vlaams karakter en erfgoed.

Voor Ternat :

Kathleen Platteau: vrije tijd, jeugd, sport, cultuur, toerisme, bibliotheek, integratie en diversiteit.

Marc Faes: welzijn en gezondheidszorg, burgerparticipatie, communicatie en informatisering, vrijwilligersbeleid, politieke vernieuwing en armoedebestrijding.

Het hele college zal waken over de gemeentelijke financiën.

Belleman