Bevoegdheden schepencollege vanaf 1 januari.

Michel Vanderhasselt burgemeester: Veiligheid, Burgerzaken, Personeel, Patrimonium, Lokale en Sociale Economie, Tewerkstelling, Landbouw en Dierenwelzijn, Markten.

Geert De Feyter: Omgeving (ruimtelijke ordening, mobiliteit & leefmilieu), Woonbeleid, Duurzame Ontwikkeling, Vlaams Karakter, Erfgoed, Begraafplaatsen en Kerkfabrieken.

Ines Swaelens: Vrije Tijd, Jeugd, Sport, Cultuur, Toerisme, Bibliotheek, Burgerparticipatie, Communicatie en Informatisering en Politieke Vernieuwing.  

Kris De Meuter: Onderwijs, Kinderopvang en Huis van het Kind.

Marc Faes Schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: Welzijn, Gezondheidszorg, Vrijwilligersbeleid, Integratie, Internationale Samenwerking en Armoedebestrijding.

Jozef Borremans: Openbare Werken, Andersvaliden en Senioren, Kermissen en Feestelijkheden.

Hannes Verdoodt vervangt Ines Swaelens als Voorzitter van de Gemeenteraad.

Belleman (royalty-watcher)