Bpost belooft normale dienstverlening

Wie Belleman volgt, weet dat er in Lombeek de laatste tijd heel wat problemen waren met de postbedeling. Vooral op de Nieuwbaan en omgeving ( Hopstraat, Veldstraat, Affligemstraat) waren het rare toestanden met veel klachten van omwonenden. Belleman ging op zoek naar een verklaring en nam contact met de persdienst van Bpost.

Een greep uit de talrijke opmerkingen

De klachten waren gevarieerd en hardnekkig. Volgens bewoners van de Affligemstraat kreeg men daar 2 weken geen of zeer weinig post in de bus. Aan het station van Essene-Lombeek ontving restaurant Nonon op een dag zeven brieven met venstertje ( en iedereen weet wat deze bevatten…) voor drie verschillende bestemmelingen.

Een pakket werd compleet verkeerd besteld, post werd in de verkeerde bussen gestoken. Gelukkig kennen de buren elkaar en werd er druk uitgewisseld zodat met wat goede wil de post toch uiteindelijk zijn juiste bestemmeling bereikte. Een andere klacht die regelmatig gehoord werd: aangetekende zendingen worden niet persoonlijk aangeboden maar gewoon in de bus gedropt. Gemeenteraadslid Fred Dielens had na een week zijn pakket met de gemeenterekening, die hij nodig had voor de gemeenteraad, nog steeds niet ontvangen.

Ergerlijke toestanden en gedupeerden namen dan ook contact met de klantendienst van Bpost waar ze een welwillend oor kregen, maar het bleven tussenkomsten die niet zoveel effect hadden op de dienstverlening. Eén iemand nam zelfs contact op met de ombudsdienst van de post.

Reactie van de persdienst  Bpost

Belleman kreeg na wat telefonisch geduld een meneer aan de lijn die zijn vraag en bekommernis zou doorspelen. Uiteindelijk nam Barbara Van Speybroeck van de dienst ‘Press Relations’ van Bpost opnieuw contact met Belleman en gaf ze een verklaring voor het (hopelijk tijdelijk) probleem.

Door een reorganisatie in het distributiecentrum van Ternat dienden er heel wat nieuwe postbestellers aangeworven om het gestegen volume post op te vangen. In het totaal had men meer dan dertig nieuwe krachten nodig. Het bleek heel moeilijk deze te vinden ook al maakte men gebruik van uitzendbureaus en rekruteringscampagnes. Vandaag zijn bijna alle vacatures ingenomen maar natuurlijk hebben deze nieuwe mensen wat tijd nodig om zich in te werken aldus de persdienst.

Wat betreft een bepaalde straat die systematisch geen post kreeg, ging het om een starter die zijn werk niet naar behoren (of niet?) deed en daarvoor ook snel ontslagen werd.

Belleman had ook gesignaleerd dat postklanten soms vaststelden dat de bedelers niet altijd het Nederlands machtig waren, iets wat men toch mag verwachten in Ternat. Hierop zegt de persdienst van Bpost: “Elke sollicitant heeft normaal gezien een basisbegrip van beide landstalen, wij verkiezen echter voorrang te geven aan onze plicht om post uit te reiken.” Houdt dit nu in dat het goed mogelijk is dat een bedeler enkel Frans spreekt of onvoldoende Nederlands kent? Dit laat Belleman in het midden.

Bpost verwacht deze week ook een normale uitreiking van de post. Wel dient er nog rekening gehouden met sociale acties buiten Bpost die het normale werk kunnen verstoren.

Het was duidelijk dat de toestand in Lombeek niet normaal was. Onderbemanning en daardoor een minder zorgvuldige rekrutering lijken hier de logische verklaring. Belleman hoopt dan ook samen met de andere Ternatse klanten van Bpost dat deze problemen definitief van de baan zijn.

 

Belleman (@your service…)