Brief aan Lukaku

Weledelgestrenge heer Lukaku

Beste Rom

Alhoewel ik deze laatste aanspreking amper durf neer te schrijven, gebruik ik deze toch maar. Niet vanuit een denigrerende en te verregaande familiariteit maar vanuit een diep respect en bewondering voor u als voetballer en … als mens.

Niet dat dit schrijven ooit zal gelezen worden door uw karbonkels van ogen in dat expressieve gelaat, maar ik beschouw deze inktvlek eerder als een uitlaatklep voor mezelf. Het gebeurt niet immers elke dag dat ik in beate bewondering ben voor iemand, laat staan voor een voetballer.  Mijn rechtvaardigheidsgevoel zegt me immers dat er te veel scheefloopt in het voetballerswereldje. Van exuberante lonen tot verdoken mensenhandel, er gebeuren onfrisse dingen.

Voor u, ik gebruik bewust de vorm u, veeg ik deze morele bezwaren echter graag van de spreekwoordelijke voetbaltafel. Erger nog ik kijk enkel nog voetbal als u op het groene laken staat, de maat 48 stevig aangebonden, zelfverzekerd als de Simba die de leeuw bedwingt.

Via belangrijke clubs als Rupel Boom FC en KFC Wintam en minder belangrijke passages bij clubjes als Chelsea, Everton, Anderlecht en Man U, ging uw weg gestadig bergop. Het vergt inzicht, inzet en gezond verstand om uiteindelijk te komen tot waar u staat: de absolute top!

Maar laten we het even niet hebben over uw voetbal want ik waag me dan als complete ignorant op glad speelveld. Neen mijn adoratie wordt eerder gevoed door de manier waarop u consequent hebt opgebokst tegen racistische uitlatingen van Beotiërs langs de lijn. Die zelfden die nu brullend hun speeksel in tijden van corona in het rond strooien om u onvoorwaardelijk te steunen, zijn uw huidskleur vergeten.

Errare humanum est? Of beseffen ze dat zonder de inbreng van de gekleurde medemensen, u op kop, we geen Belgische ploeg hadden. Onthouden we dat zwart een belangrijke kleur is van de Belgische driekleur?

Ik mag dit schrijfsel niet te lang maken want ik weet dat Thierry Henri op u wacht, partners in crime. Wel wil ik tenslotte nog het kind gelukkig prijzen dat u als vader heeft.

Succes vrijdag en weet dat wij allen duivels achter u staan.

 

Johan Van Gestel (Belleman)