Brief naar Weyts i.v.m. mobiliteit Ternat

In een brief aan mobiliteitsminister Ben Weyts vraagt het Ternatse schepencollege (LVB-sp.a-groen) dringend aanpassingen aan de gewestelijke verkeersinfrastructuur (uitrit E40 en N285-Assesteenweg). 
Het college schrijft aan de minister:
“De reeds zeer drukke Assesteenweg, onderdeel van de N285 te Ternat, dreigt oververzadigd te worden door de ontwikkeling van grootschalige kleinhandel en een nieuw bedrijventerrein voorzien in twee provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen. De verkeersafwikkeling van deze terreinen gebeurt, net als voor de bestaande industriezone via het rond punt van de Assesteenweg op de grens met Asse.
Een aftakking van de uitrit Brussel van de E40, die rechtstreeks naar de industriezone en het geplande winkelcomplex zou leiden, zou een belangrijke ontlasting betekenen voor de Assesteenweg.
Anderzijds zou ook de herinrichting van de op- en uitritten en de Assesteenweg, waarvoor reeds geruime tijd een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, dringend moeten uitgevoerd worden.
Het gemeentebestuur van Ternat moet binnenkort beslissen over een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de ontwikkeling van grootschalige kleinhandel in het kader van het PRUP (vroegere IKEA-site). De aanvrager vroeg ook om de aftakking waarop de gemeente Ternat reeds jaren aandringt.
De uitvoering van het PRUP lijkt ons enkel mogelijk als het gewest de nodige aanpassingen aanbrengt aan de wegeninfrastructuur zoals de aftakking van de uitrit en de herinrichting van de op- en uitritten en de Assesteenweg zelf.
De gemeente Ternat dringt dan ook aan op een snelle uitvoering van de gevraagde ingrepen, teneinde de ontwikkeling van de twee provinciale uitvoeringsplannen mogelijk te maken.”

En nu afwachten!
Belleman