Brugpensioen

Maar die naam is toch veranderd? Ha ja! STW: stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag, een systeem dat in het verleden ijverig werd toegepast door bedrijven die saneerden en wat personeel kwijt wilden.

Zo ook bij Klaas, niet Sinterklaas die blijft onvermoeibaar aan de slag, maar Klaasje het Nederlands blonde meisje van K3. Na vijf jaar is het wel geweest, ze wil andere horizonten opzoeken. Of ze een ontslagvergoeding krijgt of in het stelsel van STW terecht komt vertelde ze niet in haar door Studio 100 goed voorbereide perstekst.

Verhulst, één van de redenen waarom ik Netflix nam, kwam leuk vertellen dat K3 voorlopig nog te populair is om te stoppen. Dat klopt, in mijn eigen kringen werd een meisje bijna depressief bij het horen van dit verschrikkelijke nieuws. Voor kinderen is K3 immers een ijkperiode in hun jonge bestaan, net zoals Samson en andere derivaten van het mediatieke circus van Studio 100.

Bij het nieuws had onze Voorzitter van de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) eens meewarig het hoofd geschud. Na vijf jaar stoppen, hoe durven ze, ze zijn maar pas aan het leren. Hij treurt er niet om want hij is niet tuk op die buitenlandse programma’s, geef hem maar de stevige heimatkost van de Onafhankelijke. Waar het enige blote achterwerk dat van een paard is en waar een boer nog op de grond spuugt vergezeld van de nodige verwensingen. Geen laarsjes maar klompen!

Hij vindt wel dat het vroegtijdig opstappen van de blonde spring in het veld kansen biedt voor de werkgever. Ze denken aan een jongen of misschien beter nog iemand die past onder de noemer LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender of queer/questioning). Het mag ook eens een gekleurde medemens zijn die Antwerps spreekt maar niet noodzakelijk lid is van de Open-VLD. Daar kan je maar beter mee opletten.

In zijn eigen Republiek ziet hij onder de 48 inwoners niet direct een kandidaat. Of toch? Zijn Angèle? Wat zou dat verdienen? Of Danira? Maar neen die is al te oud en niet meer geschikt voor de onschuldige kinderen die houden van kleurrijke glitterpakjes en voorgekauwde danspasjes. De Gert zou er te veel werk mee hebben om die in het gareel te krijgen. Trouwens waar zou die zitten, hij heeft ze al een tijd niet meer gezien. Mediapauze? Oostenrijk? Een rijke partner met een jacht? Hij zal eens navragen bij Simonneke die weet toch alles van haar knuffelcontact Mies van de laatste nies.

Belleman