Costa nixa

Toen Belleman deze morgen zijn gordijn openschoof was het even schrikken. Ik had de Spaanse zee verwacht maar het werden de glooiende weiden van de Onafhankelijke Republiek Overnelle hier en daar verstoord door gehaaste chauffeurs die van hun baas geen laptop hadden gekregen om thuis te werken. Alhoewel een trucker die thuis werkt?

Spanje zal (opnieuw) moeten wachten. Reizen is niet aan de orde. Inderdaad in je kot blijven en daar zorgen voor mekaar en … maken dat we niet ziek vallen.

Rare tijden, nog nooit meegemaakt. Wie nu nog denkt dat alles zomaar kan is een onverantwoordelijke, dwaze mens die het leven van de anderen in gevaar brengt door een gedrag dat strafbaar mag zijn. Scholen en rusthuizen wachten aparte tijden. Als ik echter de inventiviteit en het voluntariaat zie waarmee de normale Belgen deze toestand aanpakken: chapeau en enorme dank voor de onmetelijke inzet en durf waarmee dit gebeurt!

Rustig blijven, adviezen opvolgen (die duidelijk zijn!) en je goed verzorgen. Misschien moet de gesloten Bib op bestelling boeken brengen bij die mensen die erom vragen? Het doodt de tijd en het is eens wat anders dan het lichtzinnige gedrag van een Danira op je beeldbuis.

Wel tijdig terugschakelen voor Marc Van Ranst, een nuchter lichtpunt in deze verwarde tijden.

Belleman