Dag van de onnozele kinderen

Ja mensen het is vandaag de dag van de onnozele kinderen, 28 december...Elk jaar opnieuw. Onnozel dien je hier echter te begrijpen in de betekenis van onschuldig, dus als iemand je vandaag een fijne feestdag wenst, wees iet onmiddellijk boos?

De dag alludeert aan de grote kindermoord die in Bethlehem werd uitgevoerd in opdracht van koning Herodes, ongeveer begin van onze jaarrekening. Er werd toen rondverteld dat er een nieuwe koning, Jezus, zou geboren worden die Herodes zou van de troon stoten. Daarom gaf hij het bevel om alle kinderen in de stad en de ruime omgeving tot de leeftijd van twee jaar te laten vermoorden. Jezus zelf had intussen samen met zijn moeder Maria en voedstervader Jozef veilig het vliegtuig genomen voor een zonovergoten strandvakantie in Egypte. Ontelbare kleine slachtoffertjes voor niks....

Het feest werd voor de eerste maal echt gevierd in 505 in Carthago aan de kust van Noord-Afrika. Het kwam nadien wat in verdrukking door het succes van het andere kinderfeest op 6 december dat van Sint-Nicolaas uit Myra gelegen in het Zuidwesten van het huidige Turkije.

Belleman