Dahlialaan woord en wederwoord

We ontvingen een persbericht van Voor Ternat. Je vindt het hieronder. Als je nog wat verder leest, zie je ook de reactie van de huidige meerderheid op dit bericht.

Veel leesplezier, Belleman

Meerderheid Ternat blaast warm en koud in dossier Dahlialaan

Staat het nieuwe college op één lijn als het op de goede Ruimtelijke Ordening aankomt? Voor Ternat twijfelt daaraan. In het dossier rond de Dahlialaan verdedigde schepen Gunter Desmet het bouwproject bij de provincie, terwijl de coalitiepartner de volgende dag triomfeerde met het ‘tegengehouden’ project.

In augustus stond het bouwproject aan de Dahlialaan op de agenda van de provincieraad. Naast een grote verkaveling was op het terrein ook de bouw van een nieuwe school voor De Kiem Lombeek gepland. “Het is de enige plaats waar Ternat de woonbehoefte kan opvangen,” verdedigde Gunter Desmet het project op de provincieraad. In het verslag van die raad is ook te lezen hoe de schepen de bezwaren van de buurtbewoners afdoet als ‘van ondergeschikt belang’.

Ondanks die verdediging keurde de provincie het project af. Coalitiepartner N-VA-Open Vld triomfeerde de volgende dag op sociale media met het tegengehouden project: ‘Onze bijdrage aan het bestuur.’

Bijzonder vreemd, meent Voor Ternat dat twee maanden eerder aan de kant werd geschoven vanwege ‘uiteenlopende meningen rond de goede ruimtelijke orde'. Pittig detail: het gaat hier net om het soort project dat de nieuwe meerderheid wou aanpakken met de bouwpauze: een grote verkaveling met extra wegenis. Voor alle duidelijkheid: Voor Ternat is zelf altijd voorstander geweest van de bouw van een moderne school op de site aan de Dahlialaan. ‘Wij vragen ons alleen af welk standpunt het nieuwe college nu verdedigt.’

Schepen Gunter Desmet voerde aan dat hij ‘de beslissing van het vorige college verdedigde, zoals door de vorige meerderheid afgesproken. Het ging om een bestaand project.’

Op de vraag of de nieuwe coalitie achter deze verdediging staat, antwoordde schepen Steve Convents: “Wij zitten voor ruimtelijke ordening volledig op één lijn.”

Wie verdedigt wie?

Voor Ternat vroeg verder nog naar de manier waarop zo een verdediging tot stand komt. “Dat wordt dossier per dossier bekeken,” antwoordde schepen Geert De Feyter. Het blijft onduidelijk welke dossiers het college al dan niet persoonlijk gaat verdedigen bij de provincie. Raadslid Sophie Claeys vroeg zich daarop luidop af of het bijvoorbeeld zomaar kan dat een lid van het college tussenkomt in een dossier waar een ander lid van datzelfde college een van de partijen is? In verslagen van de provincie is immers te lezen hoe een lid van het college het dossier VDH Invest & Management ter hoogte van de rotonde op de Assesteenweg verdedigt.

Reactie CD&V en Volks, N-VA en Open VLD+

Voor Ternat probeert tevergeefs een wig te drijven tussen de nieuwe bestuursmeerderheid. CD&V en Volks, N-VA en Open VLD+ hebben elkaar wel degelijk gevonden in een ruimtelijk beleid waarbij we de verstedelijking van onze gemeente willen tegenhouden. Samen met onze inwoners zijn we de druk van de projectontwikkelaars beu! Voor Ternat lijkt dit jammer te vinden.

Wat de woonontwikkeling op de Dahlialaan betreft, dit dossier dateert van voor de nieuwe meerderheid tot stand kwam. Op het college van 29 juni werd het standpunt van de gemeente hierin bepaald, pas in juli trad het nieuwe bestuur aan. Gemeente Ternat heeft sindsdien in dit dossier geen enkele beslissing meer kunnen of moeten nemen. Het dossier zit nu in beroep bij de Raad Voor Vergunningsbetwistingen, de gemeente komt hier niet in tussen.

Als er bij de gemeente toch terug een nieuw dossier wordt ingediend, dan gaat de nieuwe meerderheid voor een andere ontwikkeling van de site, met minder wegen en meer groen.

Voor Ternat en onafhankelijk raadslid Claeys tonen aan weinig te weten over de werking van de bestuursorganen en de wettelijke procedures. Bouwvergunningen worden helemaal niet behandeld op de provincieraad, er is dan ook nooit een schepen of ambtenaar van Ternat op de provincieraad geweest.

Wel wordt er in het kader van een beroep bij de deputatie een hoorzitting georganiseerd. Gemeente Ternat wordt daar steeds op uitgenodigd. Bij belangrijke dossiers vaardigt de gemeente vaak iemand af, meestal een ambtenaar, soms (ook) een schepen, in de heel moeilijke dossiers (ook) een advocaat, om de eerdere beslissing of het eerder advies van de gemeente toe te lichten. Dat is de regel in alle Vlaamse gemeenten en is in de voornoemde dossiers niet anders verlopen.