De bakkere wurger

Of was het vroeger (of nog wie zal het zeggen?) de wakkere burger. De mens die bewust het openbare en andere leven volgde, een duidelijke mening had en deze ook nog kon formuleren. Ik meen zelfs dat het een tijd een beweging is geweest in ons kleine landje die invloed probeerde te hebben op het beleid.

Aan meningen geen gebrek, zelfs ik heb er een… en ik zeg ze soms iets te snel.  Nochtans wil ik luisteren in respect voor andere meningen en hoef ik niet meer zoals vroeger mijn grote gelijk te halen. Wel hou ik van het debat, de discussie zeker met tegenstanders die taai weerstand bieden, inhoudelijk dan. Geroep en getier blijven best achterwege maar mooie boutades en retorica kan ik echt appreciëren. Iemand anders met zijn eigen argumenten van het tegendeel overtuigen is de meest geslaagde discussie, liefst met wat volk erbij.

Met meningen in deze drukke en soms rare tijden is het opletten geblazen, zeker op de sociale media. Misschien te veel gebruiken want ik denk er in wat drukke omstandigheden om de wereld niet langer te teisteren of te teasen en de rust van het boek of de privé-discussie op te zoeken.

Eigen aan meningen is dat ze na ‘voortschrijdend inzicht’ kunnen aangepast worden. Hiervoor dient er wel eerst gelezen, gediscussieerd met open vizier en vooral nagedacht. Het is dus een ganse opdracht en moeilijker dan halsstarrig op je standpunt te blijven, ook al wordt dat door de realiteit, wetenschap en omstandigheden ingehaald. De discussie aangaan daagt je uit je eigen mening te confronteren, te zien of ze wel klopt en mocht ze kloppen wat doe je er uiteindelijk mee?

Zuchten en verder gaan? Of de mening toetsen aan de praktijk van het openbare leven. Misschien zijn er wel gelijkgezinden, misschien ligt hier een kiem van de verandering die een mens nastreeft of is het het zoveelste gelul waar niemand iets aan heeft? Zoals dit stukje…

Woke is vandaag in, maar wat is woke?

“Wat betekent ‘woke’? De definitie van ‘woke’ is, alert zijn op maatschappelijke misstanden, tendensen, evoluties, veranderingen, en polarisaties. Dit wil zeggen dat je alert en bewust bent van de maatschappij en zaken, zoals racisme en discriminatie.”

Bron: spirit24.nl

Je ziet maar, maar steeds bereid tot een babbeltje of mag het wat meer zijn?

Belleman