De Daltons

“Korporaal Sweick we gaan over tot de volgende test een belangrijk onderzoek om te controleren of je geen afwijkingen hebt bij kleurenwaarneming.” Aan het woord is een 8-sterrengeneraal hoofd van de jaarlijkse keuring.

“Het lampje links Sweick dat brandt welke kleur heeft dit?” “Links voor mij of voor u mijn generaal?” “Links voor u korporaal!”

“Brandt het al generaal? Als het brandt is het groen!” “Mis korporaal het is geel! Ik laat nu het rechter lampje branden dat een andere kleur heeft.” “Dat is duidelijk geel, geler kan niet mijn generaal!”

De generaal verliest een beetje zijn militair geduld en zegt “Neen Sweick, het is groen, zeker als het eerste geel was, is het tweede altijd groen, je moet het nu ook niet te ver gaan zoeken!”

De generaal noteert in zijn dossier: voldoende kleurherkenning voor de schietoefeningen.

Belleman