De kermismolen draait verder

Nu donderdag 27 juli is er opnieuw een gemeenteraad en aansluitend een OCMW-raad in Ternat. Uitzonderlijk want normaal wordt er niet vergaderd tijdens de maanden juli en augustus. Maar de politieke toestand is zodanig dat de nieuwe meerderheid besloot de raden opnieuw samen te roepen.

De motie van wantrouwen tegen de Voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst die vorige keer niet kon behandeld worden wegens een administratieve fout, kan nu wel behandeld worden. Anna Parys (Voor Ternat, de naam wordt in de uitnodiging niet vermeld) zal zo plaats moeten ruimen voor een nieuwe Voorzitter van de nieuwe meerderheid (CD&V-Volks/Open VLD/N-VA). Als alles normaal verloopt wordt dit Nele Vandenbulcke (N-VA) wiens naam ook niet op de uitnodiging staat.

Tijdens de gemeenteraad dient Burgemeester Vanderhasselt opnieuw de eed af te leggen als burgemeester aangewezen door de nieuwe meerderheid.

Er staan geen kermiskramen meer op de markt van Ternat, maar de molen draait verder. Wiens belangen hier zo dringend dienen verzekerd, zal de toekomst hopelijk uitwijzen. Of het belang van de Ternattenaar hiermee gediend is laat ik aan het verstandig oordeel van de lezer over.

Ik weet wel dat deze slecht geacteerde en door een paar enkelingen gedirigeerde operette mag stoppen want het zijn steeds dezelfde die er beter van worden. Men onderschat de burger in deze.

Belleman