De Ploter kiest

Niet de makkelijkste weg die gekozen wordt door het Ploterteam zo vertelt me Jeroen Platteau, directeur van dit Ternats cultuurhuis. Meedoen aan het populaire opbod van voorstellingen voelde niet goed aan ook al loopt je zaal vol. Rare jongens die Romeinen of een nieuwe aanpak?

Sinds 2012 is Jeroen directeur in de Ploter, een niet evidente opdracht in een snel wisselend cultureel landschap. Het werd toen een populair seizoen met heel wat bezoekers en in die zin een fijne start voor hem. Door de opkomst van wat grotere cultuurzalen in de omgeving (o.a. Asse en Zaventem) en het breder gaan werken van de Westrand Dilbeek, werd de vanzelfsprekendheid echter snel op de helling gezet. Het was duidelijk de Ploter diende het anders aan te pakken mede door de verplichte besparing van 15 % op het artistieke budget. 150.000 euro werd herleid tot 130.000, communicatiebudget inbegrepen.

De perceptie van de klassieke stormloop voor de abonnementen bepaalde nog grotendeels het beeld van de Ploter. De werkelijkheid echter achterhaalde dit. Niet dat deze abonnementen niet meer populair zouden zijn, de verkoop blijft constant, maar het steeds vernieuwend publiek is er niet direct eentje dat in juni al kaarten koopt voor een voorstelling in april van het jaar daarop. Het was duidelijk: de ticketverkoop tijdens het seizoen diende aangezwengeld.

Meehuilen of …

De programmatie van grote, populaire voorstellingen werd teruggeschroefd ten voordele van lokale projecten. Prachtige voorbeelden hiervan zijn STUK, Les Misérables enz. De samenwerking met deze lokale verenigingen die hun publiek telkens meebrachten, gaf al snel blijk van een bijna professionele aanpak. Dit projectwerk stimuleerde de lokale verbondenheid, een principe dat het cultuurcentrum wil nastreven.

Daar er beperkter gekozen wordt uit het ruime culturele marktaanbod, dient er dus nog verstandiger/oordeelkundiger geprogrammeerd dan vroeger. Kleiner maar beter is de leidraad die hierbij aansluit. Mensen laten proeven en verkennen eerder dan de vanzelfsprekende populaire producties van het moment te bevestigen. Deze aanpak was vernieuwend en is nu de piste die verder gelopen wordt. Het past binnen de nieuwe financiële politiek maar vraagt tegelijkertijd heel wat meer inspanningen van de medewerkers, aldus Jeroen.

De dorstigen laven

VZW De Miks die de uitbating van de cafetaria van de Ploter op zich nam, stopt ermee. Het project zat theoretisch wel goed in mekaar maar met een idealisme dat moeilijk naar de praktijk te vertalen is, kom je in deze niet vooruit. Dat besefte ook deze vzw vandaar dat de handdoek in de ring werd gegooid. Voor het komende seizoen wordt er nu naarstig naar een nieuwe uitbater gezocht zodat het vervullen van het mooie werk van barmhartigheid bij de seizoenstart geen problemen oplevert. De gesprekken vorderen goed.Toch blijft het uitbaten van dergelijke cafetaria een aparte opdracht die een specifieke aanpak vereist. In de Ploter en zijn beheersorgaan is men zich hiervan bewust, er zal niet over één nacht ijs gegaan worden.

Wij kijken alvast uit naar de opmerkelijke seizoenopener “Project Occident” op zaterdag 22 september. Een Europese samenwerking waarvan de Ploter de première krijgt en waarin 18 jongeren van 18 jaar vertellen wat het betekent jong te zijn het Europa van vandaag en morgen. Ook Musate is present met een nieuw project “De Draad”, een liefdesverhaal in tijden van oorlog. 60 muzikanten, 4 solisten, 2 koren en heel wat figuranten werken hier aan mee.

“Ca bouge” in Ternat! Alhoewel tegenwoordig is men straffer in Engels? Allé vooruit: “Ternat, move your a…!”

Belleman