De Ternatse burger is gegeerd!

We hebben in Ternat al een lijst van de burger “High Five” met burgemeester Luc Wachtelaer en gemeenteraadslid Kathleen Platteau. Wie gedacht had dat het hierbij zou blijven vergist zich. Belleman verslikte zich net niet in zijn koffie, toen oud-burgemeester Ronald Parys hem toevertrouwde dat dit initiatief om de burger te betrekken openlijk kan rekenen op zijn steun. Had ik het goed begrepen? Mijn luisterbereid oor werd roder en groter met de minuut.

Belleman: Hoor ik het goed? Stap jij mee met dit nieuwe initiatief?

Ronald Parys: “Dat ik sympathie heb voor dit democratisch initiatief dat de burger terecht centraal stelt in zijn politieke keuzes, betekent nog niet dat ik opkom voor deze lijst. Je mag echter als lokaal politicus dergelijke ondernemingen noch overschatten, noch onderschatten.

Waarom doe je trouwens aan politiek? Voor de burger, toch? Het is ook daarom dat ik openlijk durf zeggen dat ik deze nieuwe lijst apprecieer. Tegelijkertijd wil ik erop wijzen dat CTL (vroegere naam van LVB) en de LVB, de eerste gemeente-of stadslijst was in Ternat met aandacht voor die burger. Het warm water staat opnieuw op de kachel en maar goed ook. Dat men blijft beseffen waar het om gaat in de politiek. Het is dus niet meer dan logisch dat dergelijke lijst, die ik trouwens alle succes toewens, een bevoorrechte samenwerkingspartner is voor onze te vernieuwen LVB-lijst. Beschouw het maar als een bundeling van de politieke krachten die het goed menen met Ternat op basis van een vernieuwd programma. Er kan veel, als men maar wil!”

 

Belleman: Als ik je zo bezig hoor is dit een oproep tot (h)echte samenwerking? Enkel voor deze nieuwe lijst van de burger of komen er ook anderen in aanmerking?

Ronald Parys: “Wie ben ik om anderen uit te sluiten? Zo werkt het niet in de politiek. De tegenstander van vandaag is je collega een volgende keer. Tegelijkertijd ben ik ook niet naïef. Ik zie  traditioneel georganiseerde partijen die voorbij gaan aan wat thans leeft onder de bevolking. Voor mij echter is er enkel toekomst voor een burgerpartij die breed gedragen wordt. Naast de opkomst van High Five zie ik bijvoorbeeld ook een mooie nieuwkomer in het politieke landschap met het prille initiatief van de Jong Open-VLD. Jonge gasten die ervoor gaan, het is een tijd geleden dat we dit konden meemaken in Ternat. Dergelijke ambitieuze jongeren kansen bieden is onze taak.

Zij brengen vernieuwing die iedereen kan gebruiken. Al te vaak kregen de oude “krokodillen” in de politiek het verwijt, terecht of onterecht, dat ze voor eigen rekening werkten en jongere kandidaten in de wielen reden. Maak plaats, je hoeft geen Herman De Croo te worden en je laatste adem uit te blazen in het fluweel van de macht. Duidelijk stellen dat er plaats is voor jeugd, zal de politiek opnieuw attractiever maken en uit de donkere cenakels halen, verwijten waarmee ze ons vaak om de oren slaan. Mijn bedoeling van deze oproep overstijgt dus de klassieke partijpolitieke grenzen. De gemeenschappelijke zoektocht naar echte vernieuwing kan de rode draad zijn om mekaar politiek te vinden. Het brede burgerplatform biedt hier een eigentijdse oplossing.”

 

Belleman: Is dit wel haalbaar? Ik kan me moeilijk inbeelden dat de ervaren rotten zomaar zullen opschuiven voor het jonge geweld. Je behoort immers zelf tot die klasse of ben ik te cynisch en zie ik het verkeerd?

 

Ronald Parys: “Ik ben ook realistisch en besef dat plots schoonschip maken binnen het bestaande politiek personeel, te straf zou zijn. Dit neemt niet weg dat onze geesten opnieuw op scherp dienen gezet en we als ervaren mensen er kunnen voor zorgen dat jongeren die willen deelnemen, niet vroegtijdig afhaken. Je kan je ervaring nog anders ten dienste stellen dan door telkens voorop te lopen met de megafoon. Bijvoorbeeld door respect te tonen voor dit jeugdig idealisme.

Veel hangt hierbij af van de kwaliteit die aanstormt. Als die er is, waar ik niet aan twijfel, is het makkelijker om de fakkel door te geven. Alles en iedereen heeft zijn tijd. Zelf zie ik me wel nog in een gemeenteraad maar niet meer in een uitvoerende functie. Ik heb het allemaal mogen meemaken: gemeenteraadslid, schepen en 16 jaar burgemeester. Ik wil hier wel zeggen dat ik deze oproep doe vanuit mijn persoonlijke naam. Tegelijkertijd ben ik er heilig van overtuigd dat er binnen onze politieke groep velen bereid zijn om hierover mee te denken. Er beweegt wat, dit kunnen we niet negeren. “

 

De tweede koffie is uitgeslurpt, het tweede kleinkind verwacht opa aan de schoolpoort. Tijd om afscheid te nemen. Het was een inspirerend moment. Het zal niet makkelijk zijn dit alles in de praktijk te brengen. Voor een keer mag (makkelijk) cynisme niet de bovenhand halen. Wat het uiteindelijk wordt, geen mens die het weet.

Wel is duidelijk dat Ternat nood heeft aan verandering. Hoe die er zal komen? De kiezer beslist, of heb ik het verkeerd voor? Dit laatste zinsdeel mag je schrappen… voor één keer!

 

Belleman