De vergrijzing in onze gemeente.

Er zijn opvallende regionale verschillen: zo blijkt Brussel opvallend jong, en vergrijst Vlaanderen sneller dan Wallonië. Per gemeente werd een vergrijzingscoëfficiënt toegevoegd: dit is de verhouding tussen het oudste deel van de bevolking (67 of ouder) en het jongste (jonger dan 18 jaar). Zo heeft Antwerpen een vergrijzingscoëfficiënt van 68.39 %, wat wil zeggen dat de stad voor elke 100 jongeren 68 ouderen telt. Hoe hoger de coëfficiënt, hoe meer vergrijzing dus. 

Hoe staat het in onze gemeente? 84.48 %. In het geheel van België is dit lager dan het gemiddelde.

Bron: De Standaard / FOD Economie en Federaal Planbureau

Belleman