De wereld valt…

In zijn plooi! Altijd! Maar zeer zeker anders dan voordien.

Deze morgen heb ik getwijfeld. Zou ik nu als net 65-jarige toch gebruik maken van mijn voorrang bij mijn Delhaize of wacht ik als (nog) gezonde mijn beurt af zoals iedereen.  Wie het goede antwoord weet, mag het op een gele briefkaart opsturen…zeveraar!

Ik verklap het: ik ben in de rij gaan staan. Discipline is me (soms) niet vreemd, zeker niet in deze rare tijden. Mensen hielden zoals gevraagd de nodige afstand en de kooplustigen mochten met mondjesmaat binnen, ieder om beurt. Het systeem werkt en ik hoorde nog interessante dingen vertellen, de afstand tussen de mensen liet gesprek toe.

Binnen was het rustig en veel was nog in voorraad. Bepaalde producten worden wat trager aangevoerd maar dat vormt geen beletsel, voor alles is er een alternatief. Ik probeer nu de koffiefilters van 365 i.p.v. Melitta… Heel belangrijk?

Een pluim voor die werknemers die stipt doen wat kan in ernstige omstandigheden. Ook een proficiat aan de mensen van de security die waakten over de goede toepassing van de afspraken. Je kreeg een vriendelijke goeiedag of wat informatie zoals: karretje verplicht en afstand houden, alleen digitaal betalen enz. Een meneer die dacht dat hij Magnette was en voorrang had om binnen te gaan, werd kordaat maar beleefd doorverwezen naar het einde van de rij wachtenden. Toffe kerels en ik ben niet direct een securityman…

Laat op deze manier het ongewone gewoon worden. Laten we op een spontane manier voor mekaar zorgen, zonder voorbehoud maar absoluut veilig. Zorg voor jezelf dat is de beste manier om ook voor anderen te zorgen.

Belleman