Deel 1: 16 jaar burgemeester, een uitdaging.

In drie artikels proberen we de man en politicus Ronald Parys te vatten.

Vandaag bekijken we in eerste deel zijn start als burgemeester in 2001.

In een tweede schrijfsel (dinsdag 10 januari) belichten we zijn inspiratie die aan de basis ligt van zijn politiek handelen en gaan we wat nader in op zijn professionele activiteiten.

Tot slot beschrijven we (vrijdag 13 januari) de opeenvolgende gemeenteraadsverkiezingen waaraan hij deelnam. We starten in 1976 het jaar van de fusie.

Begin januari 2001 krijgt Ternat na 24 jaar een nieuwe burgemeester. Gerard Platteau maakt plaats voor Ronald Parys. De 45-jarige advocaat/curator krijgt het burgemeesterschap aangeboden. Hij beseft dat er hem een moeilijke opdracht wacht waarbij soms een wankel evenwicht dient bewaard.

Een politiek zwaargewicht opvolgen zoals Gerard, een fulltime burgemeester, is niet vanzelfsprekend. Ook al wil Ronald een eigen politiek gaan voeren, de erfenis ligt op tafel met zijn voordelen en zijn nadelen. De ruime politieke meerderheid van de LVB-lijst biedt comfort maar tegelijkertijd dient de nieuwe burgemeester ook de politieke zwaargewichten van deze lijst tevreden te houden. Een kunst die Gerard begreep als geen ander. Ook Ronald houdt de groep samen maar het wordt per jaar wat moeilijker zodat in 2012 dient gezocht naar een coalitiepartner.

Uitdagingen en verwezenlijkingen

Waken over een erfenis is onvoldoende als beleid voor een burgemeester met ambitie. Mobiliteit, sociaal beleid, een sterk georganiseerd middenveld en de geliefde tradities van Ternat krijgen allemaal de noodzakelijke aandacht van burgemeester Ronald. Bij dit alles beseft hij dat een groot deel van dit beleid boven de hoofden van Ternat wordt beslist, het heikele dossier van de mobiliteit op kop.

Vergeten we ook de dringende investeringen niet die dienen gebeurd. Nieuwe fietspaden en het aanpassen van verouderde wegenis vergen de aandacht. Het oude gemeentehuis heeft zijn tijd gehad. Ternat bouwt een mooi en eigentijds complex en voorziet plaats voor een bib die al lang op zoek was naar een nieuwe omgeving. Het OCMW krijgt de nodige middelen om een ‘sociaal huis’ te realiseren wat buurgemeenten ons benijden De pas gestarte verbouwing van het sportcomplex/zwembad en de bouw van een nieuwe werkloods /arsenaal op het terrein aan het recyclagepark verdienen ook een vermelding. Door deze opvallende infrastructuurwerken heeft Ronald Parys zijn plaats in de Ternatse geschiedenisboeken verzekerd.

Mobiliteit is voor hem één van de belangrijke problemen van de regio. Een gemeente zoals Ternat wordt hier extra mee geconfronteerd gezien de centrale ligging en de drukke verkeersassen die de gemeente doorkruisen. Er worden stappen ondernomen maar vaak niet met het gewenste resultaat. Dit alles leidt tot frustratie bij de weggebruikers én bij de inwoners van Ternat. Voor de zwakke weggebruiker worden er wel een aantal initiatieven ontwikkeld. Fietspaden van de Essenestraat, Brusselstraat samen met de uitbreiding van Hertigembos en de aankoop van het Kruikenburgpark moeten Ternat wat meer adem bezorgen.

Ronald Parys is enthousiast over het creatieve middenveld van Ternat. De vele verenigingen en participatieraden zorgen voor uitdagingen. Dit zorgt voor een positieve “vibe” in Ternat. De daadkracht van de politiek wordt op de proef gesteld. Je moet er gewoon rekening mee houden.

De agenda zal voortaan waarschijnlijk wat meer vrije momenten vertonen. Hoewel je dit met Ronald nooit echt kan voorspellen. Echtgenote Liesbet vertelt dat vakantie ten huize Parys-Denys kan als de politieke agenda dit toelaat. Het blijkt dat momenten van rust wat onrust teweeg brengen. Lezen, fietsen, wandelen en voetbal vormen de ontspanningsmomenten. Hij is niet echt de man die met de kruiwagen door de tuin toert, hoewel hij soms pogingen onderneemt….

Start 2017. Het wordt even wennen, niet alleen voor hem maar ook voor de burger en iedereen die de laatste 16 jaar met hem samenwerkte. Al die ervaring steek je niet zomaar in een zak maar Ronald oordeelt dat het tijd is voor jeugdiger geweld.

Na 16 jaar burgemeester tijd voor andere zaken. De fiets heeft wat stof vergaard, verre horizonten lokken. Zijn kleinzoon August wacht met open armpjes.

Belleman