Druk, drukker, drukst

1200 vierkante meter trampolinepark bijkomend in het groene parkje The Leaf. Koop een paar stapschoenen en laat die wagen maar aan de kant. Van de ene verkeersellende in de andere, zeker op zaterdag. Maar een bijkomend MER (Milieu Effecten rapport en verkeersstudie) is niet nodig. De herontwikkelaar weet nu al dat dit geen bijkomende verkeershinder gaat opleveren, de trampolines en feestzaaltjes zijn er op voorzien dat er geen volk komt, zeker niet met de wagen.
Ternat verzuipt in de auto's door dergelijke initiatieven die maar voor bijkomende hinder blijven zorgen en het is nog niet het laatste dat we gezien hebben.
Tot vier november kan men bezwaar indienen, benieuwd wat het schepencollege in deze gaat beslissen.
Het platte geldgewin van (her)ontwikkelaars dat geen rekening houdt met de draagkracht van een lokale gemeenschap is hemeltergend.
Belleman