Dura lex sed lex zei Don Quichote

Het is een harde wet maar de wet! En is deze niet voor iedereen gelijk?

Volgen jullie even mee:

1.       Je krijgt via een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) de toelating om een verkooppark op te richten in een zone die oorspronkelijk niet geschikt is voor deze doeleinden.

2.       Het RUP geeft je de toelating om dit in te vullen met GROOTSCHALIGE detailhandel  (keukens, auto’s, boten…) Daar kan je niet zo veel tegen hebben als lokale beleidsmens want de eigen handelaars komen niet direct in het gedrang.

3.       Wat gebeurt: de oppervlakte werd ook van bij de start ingevuld door KLEINSCHALIGE detailhandel, zonder aangepaste vergunning.

4.       Als het verkooppark een tijd open is (nu dus), is het moment gekomen om te regulariseren.

5.       Je hangt als winkel een geel papier uit met de aanvraag tot het uitbaten van een detailhandel.

7.       Het bestuur zal antwoorden dat dit een dossier is van de vorige meerderheid dat nu noodzakelijk dient aangepast om in orde te zijn. De elastiek en brede mantel der liefde gaat ver.

8.       Waar blijft de GECORO (Gemeentelijk Commissie Ruimtelijke Ordening) om even navraag te doen in deze? Er is toch een nieuwe en competente samenstelling?

Wanneer komt de openbare vergadering rond de inplanting van windmolens in de industriezone waar iedereen over spreekt maar niemand officieel iets van hoort. De zomer als iedereen met vakantie is en op het terras zit, is een ideaal moment.

Belleman

AANPASSING op 07/07/2019: daar het gaat om een vraag tot aanpassing van de uitbatingsvergunning van eind 2018 is mijn bedenking naar deze meerderheid en GECORO bestemd voor de vorige meerderheid. Het principe van de regularisatie nadien, blijft echter overeind en misschien kunnen de huidige betrokkenen dit even verduidelijken?