Eaudette

Het kind moet een naam hebben: Odette.

Men had deze eerste herfstpassage beter Eaudette genoemd? Een incontinente zone waar het water stroomt bij beken, geen pamper die het aankan.

Deboosere, die steeds om water smeekt, veranderde vannacht in Devrolijke. Ik heb deze nacht geprobeerd de waterdruppels te tellen die op het raam vielen. Ik ben moeten stoppen, mijn cijfers waren ontoereikend… Dat kan tellen!

Waar stroomt al dat water naartoe denk ik dan. Vroeger kon je het nog zien staan in de natuurlijke wachtbekkens van het stroomgebied van de Bellebeek. Aan Steenvoorde liep de weide consequent onder water, wat verderop aan de Bellemolen kon men in de winter “schofferdijnen”, schaatsen op de onder gelopen meersen. Aan sommige herbergen waren zandzakjes niet overbodig.

Nu krijgen de burgers onder hun voeten als ze hun voortuin verharden want dan kan het water niet meer in de bodem dringen en het ondergrondse waterpeil dient opgekrikt. Dus binnenkort komen er premies voor “ontharden”? Breek je oprit op, zet er wat wilde bloemen in volle grond en: kassa, kassa! “Ontharden” is trouwens een woord dat men ook goed kan gebruiken in de politieke wereld, niet lokaal maar bij de grote jongens die moeilijk door één deur kunnen en waarbij gevloekt wordt in het avondjournaal en gesproken wordt over “we maken ze kapot hé Theo”.

Vernuftige waterkundigen zorgden ervoor dat alle waterstromen vakkundig werden recht getrokken, dat er voldoende betonmolens aanschoven en zo het water sneller stroomafwaarts werd gevoerd.

Daar zien we dan wel weer. Misschien heeft men te weinig gedacht aan de gevolgen voor mens, fauna en flora van de aloude valleien die wel wat water aankonden en zorgden voor een diverse omgeving. Verschraling alom, waardoor er nu speciale denkoefeningen dienen te gebeuren om de voeten, deze keer gewild, nat te houden. Waterbeheersing is een complex probleem en misschien stel ik het hier wat eenvoudig voor, maar kom we zijn dan ook maar Belleman. Zo blijft er werk in de wereld. De vraag is: zijn bepaalde ingrepen, indien nodig, nog omkeerbaar?

Belleman (vanuit zijn duikboot)