Echte democratie

Zijn flink behaarde imposante vingers tokkelen ongeduldig op het grote eiken bureau. Onze Doorluchtige Voorzitter van onze Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) denkt na in het halfduister, of in elk geval hij lijkt na te denken.

Reflecteren noemt hij deze indrukwekkende bezigheid en iedereen weet dat ze dan niet mogen storen (behalve onze First Lady Angèle voor het eten) want hij is bezig de toekomst van onze Republiek te bepalen. In ons aller belang.

Deze week was hij bij het horen van de stembusuitslag van Gerardus Milders (of was het Wilders?) in een nog lagergelegen land, even gaan zitten. Nu met het weekend vindt hij de tijd om alles te overpeinzen.

Om te vermijden dat het binnen onze Onafhankelijke ook zo een vaart zou lopen zal hij maandag alvast een ordonnantie publiceren. Deze zal duidelijk stellen dat wie hier wil opkomen met een alternatieve kieslijst eerst een ‘minzaam’ gesprek dient te hebben met onze Grote Roerganger. Ook is het voortaan verboden witte pruiken te dragen binnen ORO.

Voor wie denkt dat het anders moet, heeft onze Doorluchtige nog altijd twee stevige en door’slaande’ argumenten waar men moeilijk aan voorbij kan. Danira zelf is ervoor bezweken, zij het nadat ze eerst dozen Dafalgan tot zich had genomen. Een Lichtend Voorbeeld spreek je niet zomaar, tenminste niet zonder ernstige hoofdpijn, tegen!

Deze Presidentiële ordonnantie zal aan alle inwoners (48!) voorgelezen worden tijdens een receptie met ambachtelijke geuze. Deze keer echter geen boterhammen met plattekaas en radijsjes, dat is enkel tijdens de zomermaanden. Wie bezwaren heeft kan deze dan uiten, maar loopt wel het risico de volgende schuimende geuze aan zijn neus te zien voorbijgaan. Het adres van de naburige apotheker kan hij/zij/men wel krijgen.

Volks overleg dient voldoende gesmeerd volgens onze Voorganger. Een democratie mag iets kosten zegt zijn Angèle terwijl ze haar nieuwe handtas showt... Venceremos!

Belleman