Een nadenkertje in functie van 14 oktober 2018

Uit een interview met Johan Ackaert hoogleraar en decaan faculteit rechten U Hasselt in Knack van 15 augustus 2018:

“Het hoge cijfer van kiezers die niet komen opdagen (zie hieronder) bij gemeenteraadsverkiezingen zou de lokale mandatarissen moeten uitnodigen om in de spiegel te kijken. Sinds de jaren tachtig hebben de gemeenten de kiezer ontdekt als klant. Sindsdien wordt die klant goed bediend. Als klant is de burger tevreden, maar is de burger ook tevreden als burger? Dat is de vraag. Burgerschap is meer dan consumeren van goede gemeentelijke diensten tegen zo laag mogelijke kosten. Burgerschap gaat ook over de manier waarop een gemeentebestuur omgaat met de wensen, verwachtingen en angsten van zijn burgers, en hoe men met die burgers in discussie gaat en hen betrekt in het bestuur.

Dan hebben de Vlaamse gemeenten nog een hele weg af te leggen, met veel en belangrijke burgemeesters op kop. Maar wat niet is, kan nog komen.”

Opmerking bij cijfer: Een verdubbeling op zes jaar van kiezers die niet kwamen stemmen: 5,6 % in 2006 naar 11,7 % in 2012. België is een van de weinige landen (nog Luxemburg en Zwitserland) binnen Europa waar nog kiesplicht is i.p.v. kiesrecht. Er zijn nog 18 andere landen in de wereld waar je moet gaan stemmen, al de andere laten dit vrij.

Belleman