Een ontbijtje van 12.000 euro!

De kracht van de solidariteit in Ternat lijkt onuitputtelijk… Hoe verklaar je anders dat meer dan 1.500 mensen deelnamen aan het ontbijt ten voordele van “ To walk again”? 300 hongerigen kwamen in de Ploter ontbijten, meer dan 1.200 mensen maakten gebruik van de afhaaldienst.

Jean Eylenbosch uit Lombeek had het vooraf niet durven dromen, zijn echtgenote Marie-Jeanne lijkt nog wat verrast. Dat zal wel: 12.000 euro bracht de actie op, bijna een half miljoen oude franken! De steun voor dit initiatief was overweldigend. Naast op zijn familie, kon Jean ook rekenen op vrienden en buren. De muziekvereniging Musikalo, met Ghislain De Valck als administratief coördinator, was ook van de partij om alles in goede banen te leiden. Heel wat bedrijven uit de regio leverden goederen voor het ontbijt, er kwam geen eind aan. De organisatie had nog flink wat overschot na afloop. Poverello in Brussel was er wel mee. De warme stroom van solidariteit leek niet te stoppen.

Johan Cremery, de manager van de VZW “To walk again”, kwam persoonlijk de cheque ophalen in Lombeek. Net als Jean zit hij in een rolstoel. Beiden kennen elkaar van de postrevalidatie in Herentals. Deze 12.000 euro geeft een nieuwe en noodzakelijke impuls aan de vele initiatieven die deze VZW de komende vijf jaar nog wil ontplooien.

Deze postrevalidatie zorgt ervoor dat levenslang aan sport en beweging kan worden gedaan op een verantwoorde manier. Het lichaam van de getrainde gebruiker wordt zo klaar gehouden, mocht er een definitieve medische oplossing gevonden worden voor hun immobiliteit. Hun vertrouwen in een oplossing op termijn is enorm groot, hun positieve instelling werkt inspirerend voor de omgeving.

Het centrum in Herentals wil in de toekomst centrale punten installeren in alle Belgische provincies. Hiervoor is de volgende vijf jaar 10 à 15 miljoen euro nodig. Acties zoals de ontbijtactie in Ternat, inspireren en maken de gewone mensen bewust van het probleem. Tegelijk zet het de problematiek op de politieke agenda. In Herentals kunnen op dit moment 34 mensen gebruik maken van de wandelrobotten, meer dan 100 mensen staan op de wachtlijst. De vraag neemt elke dag toe.

De 12.000 euro zal goed gebruikt worden, wees daar maar zeker van, zo getuigt Jean. We zijn er zeker van!

Belleman