Er is een voorgechiedenis...

De sjampetter van Devenderp, die bekend staat voor zijn ijver en werklust, was deze keer toch wel zeer ver buiten zijn ambtsgebied.

Misschien was hij de weg kwijt ? Tenslotte drinkt iedereen op zondag wat hij wil.
Maar kom deze rubriek van toevalligheden mag geen roddelrubriek worden! Het is tevens een mooie illustratie van de internationale belangstelling van de Belleman. Trumpke met zijn klein velooke gaat nooit zo een straat krijgen!

Geef toe: het is een schoontje. De gemeente en het jaartal dient enkel nog aangepast. Dit kan enkel echter na een bindend referendum.
Belleman