Financiële info

Er is een nieuwe site -jegemeentetelt.be- die een overzicht geeft van de uitgaven gespreid over de verschillende posten.

Zo kan je zien hoeveel van het budget er wordt uitgegeven voor sport/cultuur, natuurbehoud, zorg enz... Je kan er ook vergelijken met gelijkaardige gemeenten. Een mooi overzicht maar ook niet meer dan dat.
De cijfers dekken het specifieke aanbod dat in de jaren door de gemeenten werd uitgebouwd. Zo wordt er in Ternat meer uitgegeven aan sport/cultuur dan in omliggende gemeenten. Kan ook niet anders gezien de uitgebreide infrastructuur die Ternat hier ter beschikking stelt. Ook zorg kan over een mooi budget beschikken vergeleken met andere gemeenten.
Ga maar eens snuisteren, je kan er ook je eigen brutoloon (naamloos!) invullen en dan krijg je een berekening hoeveel jij zelf in verhouding exact bijdraagt aan alle posten.
Belleman