Frans Holsters, sociaal en liberaal

Als hij voor jou zit zou je het niet zeggen, maar deze man zetelt al 50 jaar onafgebroken in de Ternatse gemeenteraad. Nog steeds energiek, gedreven en op de hoogte, noodzakelijke kenmerken die hem deze lange tijd in een slijtageomgeving als de politiek deden overleven.

De ene keer wat meer stemmen dan de andere maar in al die tijd was hij naast gemeenteraad- en OCMW-raadslid ook schepen en gedurende lange tijd OCMW-Voorzitter, een periode waar hij met voldoening op terugblikt. Tenslotte is hij een sociaal/liberaal met een hart voor de gewone mens.

Hij komt oorspronkelijk uit Boom in de provincie Antwerpen waar zijn grootvader 50 jaar zetelde en burgemeester, raadslid, schepen en ook Bestendig Afgevaardigde van de provincie was. De appel valt dus niet ver van de boom.

Hij studeerde voor onderwijzer maar werd nadien licentiaat in de bedrijfspsychologie, een diploma dat hem toch terugbracht naar het onderwijs. Hij gaf les in avondonderwijs maar werd uiteindelijk na wat omzwerving, directeur van het CLB GO in Aalst. Hij was tevens vele jaren actief in ARGO (voorloper GO) en werkend lid van het VSOA, de liberale onderwijsvakbond. Het leverde hem heel wat relaties op maar ook een drukke agenda, Frans is de man die alle vergaderingen stipt probeert bij te wonen. Zijn kennis en inzet worden geapprecieerd want stilzitten kan hij niet, dit ligt niet in zijn aard.

Zo is hij ondervoorzitter van het LOGO Zenneland, is hij lid van de raad van bestuur LIGO Halle Vilvoorde (basiseducatie) waarvoor hij ook in het LOC zetelt en is hij lokaal voorzitter van het dienstenchequebedrijf sinds 2013.

Ternatse politiek

In de Ternatse politiek heeft hij er veel zien komen en gaan… maar Holsters bleef overeind!

Het begon in 1971 in Lombeek waar hij als gemeenteraadslid voor de toenmalige “geiten” ging zetelen. Normaal ging hij op 24 jaar al schepen zijn maar het niet nakomen van afspraken besliste er anders over. Met de fusie van 1976 werd Frans verkozen op de CTL-lijst van Jean De Geyndt en Gerard Platteau, hij ging zetelen als raadslid. In 1982 werd hij lijstduwer en verdubbelde hij zijn score van zes jaar vroeger.

In 1988 kandideerde hij voor de LVB en veroverde hij een mandaat van drie jaar als schepen afwisselend met Louis De Saeger. Na de verkiezingen van 1994 loste hij na drie jaar Frans Moonens af als voorzitter van het OCMW. Hij bleef onafgebroken voorzitter tot 2009. Het was een mooie periode waarin hij veel kon realiseren en hij zijn inspiratie als sociaal/liberaal volop kon waarmaken.

Sinds 2009 zetelt hij als gewoon gemeenteraadslid voor Open VLD, weliswaar in de oppositie. Stoppen staat nog niet in zijn agenda, er is nog werk genoeg volgens Frans.

Belleman