GECORO Ternat loopt leeg

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is het gemeentelijk adviesorgaan op het gebied van Ruimtelijke ordening. Ze adviseert het bestuur (College van burgemeester en schepenen) bij hun beslissingen.

Niet minder dan drie leden, voorzitter Oliva De Vits, ondervoorzitter Dirk Lindemans en lid Josée Malraux namen de laatste drie maanden ontslag uit dit adviesorgaan. De algemene teneur voor dit ontslag is voornamelijk te herleiden tot het niet serieus nemen van de adviezen van de commissie tot het volslagen negeren van de werking ervan.

De ondervoorzitter noemt het zelfs “een gebrek aan ernst bij het betrekken van het GECORO-advies in de eindbeslissingen bij ruimtelijke ordening zeker wanneer dat advies niet spoort met de beslissing die het college wenst te nemen.”  Nochtans willen de leden een ernstige inspanning leveren om een onderbouwd advies te formuleren maar enige medewerking vanwege het gemeentebestuur blijft blijkbaar achterwege.

Protocolakkoord wordt afgevoerd.

Een protocolakkoord werd opgesteld tussen het gemeentebestuur en de GECORO. Dit akkoord kwam meerdere malen op de agenda van het College maar werd telkens verdaagd, over de redenen van dit uitstel kwam nooit enige verklaring aldus de ex-voorzitter, erger nog op de vergadering van mei werd dit protocol afgevoerd, over de motieven hiervoor tast de het adviesorgaan in het duister. In de motivering van het ontslag van voorzitter De Vits stond zelfs vermeld dat er dossiers door het college worden behandeld tegen alle adviezen in.

Dirk Lindemans zegt verder nog dat “het bestuur beducht is voor adviezen van de GECORO die niet sporen met de beslissingen die het wenst te nemen, wat een aanwijzing lijkt te zijn dat het vaak moeilijk is om die adviezen wettig te weerleggen, gelet op hun pertinentie.” De ex-ondervoorzitter wenst niet langer uren te besteden aan de voorbereiding van dossiers om nadien te moeten merken dat er geen wettige en afdoende motivering te lezen valt waarom de adviezen zo maar genegeerd worden.

Hoe het nu verder moet met de raad die praktisch ‘onthoofd’ is, is nog niet duidelijk. Misschien zullen er andere Chinese vrijwilligers gezet worden? Misschien worden deze wel erkend in hun werking?

Belleman