Geen samenscholing!

Door de vieze rus zijn samenscholingen verboden. De grote plenaire vergaderingen in de parlementen worden opgeschort. De aula wordt wel nog gebruikt om met een beperkt aantal vertegenwoordigers de toestand te bespreken, wie kucht gaat eruit! Bespreken, de rest gebeurt wel elders per volmacht. De leden van de achtbare vergadering die niet kunnen aanwezig zijn, hebben recht op de vergoeding voor tijdelijke werkloosheidvergoeding van 1.450 euro per maand. Alle info vinden ze op rva.be, de procedure werd aanzienlijk vereenvoudigd.

Er kwam ook een voorstel van 1 parlementslid om de vergoeding van een maand af te staan uit solidariteit. Een beetje in navolging van de spelers van Anderlecht waar de sportieve dutsjes de komende maand alleen boterhammen met choco eten. Hun geld blijft bij Coucke.
Zo zou het parlement het geld kunnen terugstorten aan zijn werkgever: de bevolking. Dit voorstel moet echter eerst nog besproken worden in de aparte commissies. Niet de choco, het afstaan van de parlementaire vergoeding.

Ik weet nu wel niet exact over welk parlement het gaat. Bijgaande tekst die ik van de officiële site Vlaamsparlement.be haalde verklaart mijn onzekerheid: “Elke gemeenschap en elk gewest hebben een eigen parlement en een eigen regering. In theorie zou België zeven parlementen en zeven regeringen moeten tellen: 3 gemeenschappen + 3 gewesten + 1 federale overheid = 7 parlementen en regeringen. Toch hebben we ‘maar’ zes parlementen en zes regeringen: het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering besturen zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Vlaamse Gewest.”

Belleman hoopt hen met deze RVA info van dienst te zijn geweest en wenst hen veel geluk om al hun rekeningen betaald te krijgen. Anders moeten ze maar eens bellen.