Gemeente stelt bod uit op jeugdterreinen Lombeek

Eén van de punten van de laatste gemeenteraad oude samenstelling was de mogelijke aankoop van de gronden van KSKLT Jeugd in Lombeek.

5 voor en 14 tegen werd het verdict. Deze 14 leden stemden voor het verdagen van het punt. Hier zijn echter wat risico's aan verbonden. Indien iemand anders de terreinen koopt draait de gemeente op voor de kosten van de afbraak van kantine en kleedkamers. Een nog zwaarder gevolg is dat de jeugdploegen kans lopen geen terrein meer hebben.

Hieronder vinden jullie de verduidelijking die bij dit punt hoorde.

“Het aankopen van deel van de terreinen dat geen eigendom is van de gemeente is belangrijk voor het voortbestaan van KSKLT Jeugd. We hebben weliswaar nog een groot deel in eigendom of huur maar op de terreinen die te koop staan liggen naast 3 duiveltjesterreinen, de kleedkamers en een stukje van het tweede terrein dat we nog overhouden als de rest verkocht wordt.

Toelichting

Een deel van het voetbalterrein aan de Heidestraat en de voorliggende parking met kantine staan te koop. Op deze terreinen spelen en trainen vandaag de jeugdspelers van KSLK. Ten einde deze sportwerking te kunnen bestendigen is het aangewezen om deze terreinen, die palen aan andere sportterreinen die al in het bezit of huur zijn van de gemeente, aan te kopen.

Na collegebesluit van 23 augustus, 30 augustus en 4 oktober, werd op deze twee loten een gezamenlijk bod uitgebracht van 180.000 € onder opschortende voorwaarden (van onder meer akkoord van de gemeenteraad). Dit bod wordt door de verkopers niet aanvaard. Een tegenvoorstel van 194.000 € werd geformuleerd. De vraagprijs is 169.000 € voor de terreinen en 39.000 € voor de parking. De schattingsprijs is 165.000 € voor de terreinen en 35.000 € voor de parking.

Voorgesteld wordt om het bod van 180.000 € te bekrachtigen. In onderschikte orde wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan om een bod van 165.000 € uit te brengen op het voetbalterrein.”

De gemeente is bereid maximum het schattingsbedrag van de gronden te betalen. Hiervoor dient er binnen de begroting een herbestemming van gelden te komen. Geld dat voorzien was voor de aankoop van grond in de Kouterweg zal gebruikt worden voor de aankoop van de terreinen. Een belangrijke voorwaarde: zal de eigenaar akkoord gaan?

© foto: extreme football tourism

Belleman