Gemeente Ternat vraagt strafrechtelijk onderzoek

Dinsdagavond 18 april besliste de Ternatse gemeenteraad unaniem om zich burgerlijke partij te stellen in het onderzoek naar aanleiding van het rapport van Audit Vlaanderen dat mogelijke onregelmatigheden aankaart. Met die burgerlijke partijstelling wil de gemeenteraad een diepgaand onderzoek in gang zetten. Gemeentepersoneel en burgers hebben recht op klaarheid in deze zaak. 

De extra gemeenteraad kwam er op vraag van NVA en Open VLD. Voor Ternat had tijdens de vorige gemeenteraad al voorgesteld dit te agenderen en schaarde zich dan ook onmiddellijk achter dat voorstel. 

“Met deze extra gemeenteraad kunnen we snelheid nemen,” vertelt Timo Schoukens, fractieleider van Voor Ternat. “Zo zorgen we voor duidelijke communicatie aan de organisatie en het personeel” aldus het persbericht van VT.

Belleman