Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening geeft ongunstig advies over bioscoopcomplex

De GECORO gaf gisterenavond, na nog een laatste toelichting door bouwheer Redevco, ongunstig advies over de bouw van een bioscoopcomplex van 11 zalen, 2.400 zitjes en een zaal voor indooractiviteiten.

Dit ongunstig advies gaat nu naar de gemeenteraad die op zijn beurt zijn oordeel moet uitspreken. Hierna is het aan het College van Burgemeester en Schepenen om te beslissen of het project vergund wordt.

Redevco kan tegen deze beslissing nog steeds in beroep gaan bij de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die autonoom beslist hierover.

Belleman ging gisterenavond langs maar diende de vergadering te verlaten toen het advies diende te worden gegeven. Wat me opviel was dat er zelfs een lid deelnam aan de vergadering zonder dat ze één papier(tje) voor zich liggen had. Waarschijnlijk de voorbereiding gestockeerd in het fantastische geheugen of de GECORO is maar een tussendoortje? "Dat zou kunnen" heb ik tweemaal gehoord van iemand die geacht wordt het dossier technisch te kennen. Een politiek vertegenwoordiger leidt deze vergadering wat in principe verboden is. Waarnemers nemen het woord.

Het is dringend het moment (na de verkiezingen) om deze commissie een gepaste upgrade te geven. Want wie niet echt weet en degelijk voorbereid is, vormt een makkelijke speelbal/doelwit van anderen.

 

Belleman