Gemeenteraadslid Astrid Roeges stopt na 15 jaar.

Astrid Roeges is reeds meer dan 18 jaar actief binnen CD&V en later CD&V en Volks. Zij zetelt sedert 2007 onafgebroken in de gemeenteraad. Nu heeft zij besloten haar mandaat te stoppen. Zij wil zo meer tijd vrijmaken voor haar twee kinderen, haar familie en haar andere hobby’s.

Astrid Roeges: “Als gemeenteraadslid heb ik ontzettend veel geleerd en heb CD&V en Volks zien evolueren van minderheidspartij tot partij in de meerderheid. En wij doen het goed, we maken sterk beleid. Ik heb echter ondervonden dat mee beleid voeren ook een grotere tijdsinvestering vraagt.

Tijd die ik op dit moment als alleenstaande moeder die voltijds werkt niet altijd kan vrijmaken. Ik wil ook duidelijk stellen dat ik mijn partij nog altijd een warm hart toedraag en de Ternatse politiek tot op de dag van vandaag ontzettend boeiend blijf vinden. Ik blijf CD&V en Volks dus zeker verder steunen, zij het dan vanaf nu minder op de voorgrond.”Astrid zal in de Ternatse gemeenteraad worden opgevolgd door Vera Servranckx. Marieke Segers vervoegt de raad als tijdelijke vervanger van Sandra De Nil.