Gemiste kansen?

Een uittreksel uit de bouwmeesterscan die binnenkort wordt besproken binnen Ternat.

Niet alleen is de inplanting van The Leaf een gemiste kans geweest die bijkomende druk zette op Ternat en omgeving, men maakt opnieuw dezelfde fout in de Donkerstraat. De site van Sun Chemical wordt opnieuw logistiek terwijl het een plaats zou kunnen worden waar ruimte is voor innoverende bedrijfjes die Ternat anders op de kaart zouden kunnen zetten. Liever logistiek en de bijhorende mobiliteitsdruk dan vernieuwing?
 

Belleman

 

De tekst uit het verslag:
“Ten westen van Brussel en met de E40 en een goede treinverbinding op het grondgebied, voelt Ternat de verstedelijkingsdruk zowel in het meer bebouwde noorden als in het landelijke zuiden. In de dorpskern wordt er niet graag verdicht aangezien daar al veel verkeersproblemen zijn. Wonen in de kern is ook niet aantrekkelijk. Het gevolg is dat zo goed als alle WUG's op een zucht van ontwikkeling voor wonen staan. Een koerswijziging dringt zich op!
Daarnaast durft de gemeente (en/of provincie) geen strenge keuzes maken op vlak van bedrijvigheid.
Hoe kan je de komst van een shoppingcentrum op een bedrijventerrein toelaten als je weet dat er hectares gezocht moeten worden voor de uitbreiding van datzelfde bedrijventerrein? De open ruimte is er de dupe van.
De gemeente probeert de wildgroei van zonevreemde gebouwen en (bouwmaterialen- en andere) bedrijven aan banden te leggen door een grens af te bakenen terwijl een herlokalisatie een duurzamere optie was geweest.”