Gezag

Anne heet ze. Anne Martens. Voor de enkelingen die nog maar pas uit de luiers zijn een onbekende naam, voor de bewuste (al wat oudere lezer…) een naam als een klok. Tenminste haar familienaam.

Wilfried Martens zegt jullie nog iets? Het zou mogen, hij was negen (!) maal onze premier. Een politicus die het kon vinden met liberalen en socialisten. Wel die meneer zijn dochter is plaatsvervangend gouverneur in West-Vlaanderen een gebied dat niet gespaard bleef van waterellende. Het leek wel of men opnieuw het scenario van WO I herbeleefde met de ondergelopen IJzer vlakte.  

Normaal loopt De Caluwé daar rond als gouverneur, niets ontsnapt aan zijn indringende strenge blik. Het water zou zelfs niet gedurfd hebben zijn gebied te overstromen, het zou nogal ambras geweest zijn! Maar blijkbaar zat hij ergens anders want Anne diende als plaatsvervanger haar kleine botjes aan te trekken. Elke keer dat ze op tv-verslag kwam doen voor de micro die wat lager werd gehouden, stond het water hoger. Bijna tot aan de micro.

Er zitten wat gezonde koppigaards in de Westhoek maar ze dienden zich gewonnen te geven. Eén enkele boer verklaarde dat hij zijn erf niet verliet tot de laatste koe gered zou zijn. Hij blijkt het gehaald te hebben want het water zakt. Wanneer zijn koeien opnieuw kunnen grazen in plaats van zwemmen is een andere kwestie.

Mede door de inspanningen van de hulpdiensten die dag en nacht werkzaam en waakzaam blijven maar zeker ook omdat al die grote plassen gezien hebben dat De Caluwé terug is! Met doordringende blik drong hij het dreigende gevaar terug. Anne stond wat moedeloos maar ook bewonderend toe te kijken. Wat een kerel! Zou die geen minister kunnen worden? Het zou er daar in Brussel anders aan toegaan!

Nu weten jullie meteen ook waarom onze Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) geen overstromingen kent! Ze zouden eens moeten durven met onze Doorluchtige Voorzitter! Voor de Vrijstaat echter durven we onze hand niet in het water steken…

Belleman