Groene denkers en doeners welkom.

Donderdag 24 januari 2019 is er de eerste milieuraad op het gemeentehuis in tijden van nieuw bestuur. Bij het begin van deze nieuwe legislatuur kunnen alle geïnteresseerde burgers kandideren om te zetelen in deze raad.

De aanwezigen verkiezen die avond ook een nieuwe voorzitter. De kandidaturen voor het voorzitterschap dienen ten laatste tegen 23 januari ingediend op de milieudienst per adres gemeentehuis Ternat.

De milieuraad is een adviesorgaan en geeft niet bindend advies over welbepaalde projecten binnen de gemeente. Deze raad organiseert jaarlijks een plantactie en nog andere diverse acties.

Verdere informatie vinden jullie ook op Facebook en de website van Ternat.

Belleman